Zapisi

Repozitorij Fakutleta strojarstva i brodogradnje

Vidi informacije o repozitoriju

 • » Pilot-projekt solarne dizalice topline s direktnim isparavanjem radne tvari
  Pasanec, Josip; Baleta, Jakov; Ćutić, Tomislav; Soldo, Vladimir; Ćurko, Tonko
  2012
  Pogledaj zapis
 • » Razvoj i proizvodnja konkurentnih termotehničkih proizvoda
  Soldo, Vladimir
  2012
  Pogledaj zapis
 • » Proračun dizalice topline tlo-voda prema normi HRN EN 15316-4-2
  Soldo, Vladimir; Ruševljan, Miroslav; Ćurko, Tonko
  2011
  Pogledaj zapis
 • » Prvo terensko mjerenje toplinskih svojstava tla u Hrvatskoj u svrhu projektiranja...
  Soldo, Vladimir; Ruševljan, Miroslav; Lepoša, Leon; Grozdek, Marino; Ćurko, Tonko
  2011
  Pogledaj zapis
 • » EURAMET.M.P-S9: comparison in the negative gauge pressure range −950 to 0 hPa
  Saxholm, S.; Otal, P.; Altintas, A.; Grgec Bermanec, Lovorka; Durgut, Y.; Hanrahan, R.; Koçaş, I.; Lefkopoulos, A.; Pražák, D.; Sandu, I.; Åetina, J.; Spohr, I.; Steindl, D.; Tammik, K.; Testa, N.
  2016
  Pogledaj zapis
 • » Comparison in gas media (absolute and gauge mode) in the range from 25 kPa TO 200 kPa...
  Wuetrich, C.; Alisic, S.; Altintas, A.; van Andel, I.; InMook, C.; Eltwail, A.; Farár, P.; Hetherington, P.; Koçaş, I.; Lefkopoulos, A.; Otal, P.; Pražák, D.; Sabuga, W.; Salustiano, R.; Sandu, I.; Sardil, M.; Saxholm, S.; Setina, J.; Spohr, I.; Steindl, D.; Testa, N.; Vámossy, C.; Grgec Bermanec, Lovorka
  2016
  Pogledaj zapis
 • » Interlaboratory Comparison of Pressure Gauges Calibration in the range from 0 to 140...
  Grgec Bermanec, Lovorka; Ćalušić, Luka
  2015
  Pogledaj zapis
 • » Usklađivanje hrvatskog i europskog zakonodavstva u području zamjenskih tvari i tvari...
  Čukman, Vjekoslav; Kodba, Davor; Grozdek, Marino; Soldo, Vladimir
  2011
  Pogledaj zapis
 • » Bezmrežna numerička metoda za modeliranje heterogenih materijala
  Jalušić, Boris
  2016-10-05
  Pogledaj zapis | Pogledaj original
 • » Dimenzioniranje regulacijskog ventila
  Krnić, Luka
  2017-01-27
  Pogledaj zapis | Pogledaj original
 • » Usporedba zahtjeva pravila klasifikacijskih društava na dimenzije konstrukcijskih...
  Kraševac, Katarina
  2017-01
  Pogledaj zapis | Pogledaj original
 • » Identifikacija mehaničkih svojstava nodularnog lijeva kod višeosnih opterećenja
  Tomičević, Zvonimir
  2015
  Pogledaj zapis | Pogledaj original
 • » Primjena simulacijskog modeliranja u procesu osnivanja suvremene brodograđevne radionice
  Bešlić, Krešimir
  2016-01-22
  Pogledaj zapis | Pogledaj original
 • » Aditivi u motornom benzinu i dizelskom gorivu
  Milanović, Niko
  2016-03
  Pogledaj zapis | Pogledaj original
 • » Ispitivanje otpornosti na erozijsko trošenje tvrdih prevlaka proizvedenih PACVD postupkom
  Jačan, Jurica
  2016-03-03
  Pogledaj zapis | Pogledaj original
 • » Dimenzoniranje sustava za proizvodnju električne energije iz visinskih vjetrova...
  Burić, Ivan
  2016-03-02
  Pogledaj zapis | Pogledaj original
 • » Mechanics-aided digital image correlation
  Tomičević, Zvonimir; Hild, François; Roux, Stéphane
  2013
  Pogledaj zapis | Pogledaj original
 • » Rheological properties of ultrasound treated apple, cranberry and blueberry juice and...
  Šimunek, Marina; Režek Jambrak, Anet; Dobrović, Slaven; Herceg, Zoran; Vukušić, Tomislava
  2013
  Pogledaj zapis | Pogledaj original
 • » Projektiranje i izrada pneumatskog manipulatora
  Pucak, Kristijan
  2016-03-02
  Pogledaj zapis | Pogledaj original
 • » Jednoslojni i višeslojni spremnici od poli(etilen-teeftalat)-a
  Križan, Ivan
  2008
  Pogledaj zapis | Pogledaj original
 • » Optimizacija odnosa proizvodne i prodajne funkcije
  Azenić, Miran
  2009
  Pogledaj zapis | Pogledaj original
 • » Zavarivanje visokolegiranih nehrđajućih čelika TIG postupkom s vrućom žicom
  Panjković, Vladimir
  2009
  Pogledaj zapis | Pogledaj original
 • » Programska podrška u donošenju odluka kod konceptualnog projektiranja
  Važić, Božo
  2009
  Pogledaj zapis | Pogledaj original
 • » Primjena teorije elementarnog kraka u analizi rotora u vertikalnom i horizontalnom letu
  Župan, Josip
  2009
  Pogledaj zapis | Pogledaj original
 • » Usporedba različitih struktura hibridnih vozila
  Cipek, Mihael
  2009
  Pogledaj zapis | Pogledaj original
1 - 25 od 7662 stavke/a    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>