Katalog abecedno


Repozitorij PravRi

(175 zapisa)

Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu

Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu je institucijski repozitorij koji okuplja ocjenske radove nastale na PMF-u te znanstveno istraživačke radove čiji su autori djelatnici Fakulteta.

U repozitorij se pohranjuju cjeloviti tekstovi ocjenskih radova, radova objavljenih u znanstvenim časopisima ili zbornicima s konferencija, nastavnih materijala, poglavlja iz knjiga te ostalih vrsta sadržaja nastalih radom Fakultetskih djelatnika.

Odsječke knjižnice PMF-a unose radove i uređuju zapise, autori radova se mogu javiti u knjižnice ako žele da se njihov rad unese u repozitorij.

Dio radova u repozitoriju je u otvorenom pristupu, a dio je dostupan samo studentima i djelatnicima PMF-a uz autorizaciju AAI@EduHR identitetom ovisno o željama autora i autorskim pravima vezanim za radove. Vanjski korisnici mogu ispuniti zahtjev za pristupom pojedinih radova.

Repozitorij je izrađen pomoću  EPrints 3, otvorenog softvera razvijenog na Sveučilištu u Southamptonu. Pokrenula ga je Središnja knjižnica za fiziku, Fizički odsjek PMF-a, koja ga održava i dalje razvija.

(5035 zapisa)

Repozitorij Srca

(5 zapisa)
76 - 100 od 123 stavke/a    << < 1 2 3 4 5 > >>