O agregatoru

Uvjeti korištenja (za arhive i repozitorije)

Uvjeti koje repozitorij mora zadovoljavati za uključivanje u sustav ARA::

  • vlasnik repozitorija mora biti pravna osoba sa sjedištem u RH;
  • repozitorij mora imati dostupan i ispravno implementiran OAI protokol za harvestiranje metapodataka (OAI-PMH). Srce će redovito provjeravati ispravnost rada OAI-PMH sučelja prijavljenih repozitorija te o eventualno uočenim nedostatcima obavještavati vlasnike repozitorija.
  • metapodaci moraju biti u standardnom obliku. ARA primarno podržava korištenje Dublin Core (DC) elemenata. O uvođenju podrške za druge metapodatkovne standarde Srce će obavijestiti putem web stranica sustava ARA (http://ara.srce.hr).
  • vezano uz korištenje standarda DC zapisi trebaju biti opisani najmanje sljedećim DC elementima: title, date, creator, identifier, type. Datum (dc:date) treba biti u W3CDTF profilu ISO 8601 formata. Za dc:media i dc:type elemente preporuča se korištenje kontroliranih rječnika:

Primjeri repozitorija su: institucionalni repozitoriji, repozitoriji radova znanstvenih i stručnih časopisa, zbornici radova s konferencija, primarni znanstveni podaci prikupljeni u mjerenjima i istraživanjima, arhive web sjedišta ili dokumenata.

Neprihvatljivim sadržajem smatra se:

  • nezakonit sadržaj – podaci koji jesu ili čije je prenošenje u suprotnosti sa pozitivnim pravnim propisima,
  • neistinit sadržaj – podaci koji su neistiniti te bi kao takvi mogli nanijeti štetu drugim korisnicima ili trećim osobama,
  • sadržaj koji ima oznaku tajnosti – podaci koji imaju određeni stupanj tajnosti ili predstavljaju poslovnu ili profesionalnu tajnu ili su zaštićeni propisima o zaštiti osobnih podataka,
  • neprikladan sadržaj – kao što su pornografski materijali, rasistički, šovinistički ili drugi uvredljivi i ponižavajući sadržaji.

Srce ne odgovara za sadržaj koji ARA prikuplja i nudi na pretraživanje te zadržava pravo da u svakom trenutku i bez prethodne najave suspendira harvestiranje pojedinog repozitorija te obriše prikupljene informacije koje smatra neprihvatljivim, koje predstavljaju smetnju u radu sustava ARA ili nisu u skladu s prethodno navedenim uvjetima korištenja.

Provjera ispravnosti sučelja OAI-PMH

Validacija sučelja OAI-PMH repozitorija može se napraviti nekim od besplatnih on-line servisa:

Naziv robota koji skuplja metapodatke

Robot koji za Agregator hrvatskih repozitorija i arhiva skuplja metapodatke putem protokola za harvestiranje metapodataka (OAI-PMH) predstavlja se (HTTP User-agent) kao: Mozilla/5.0 (compatible; ARA/1.0; +http://ara.srce.hr/)

Open archives initiative (OAI)

www.openarchives.org ARA je uvrštena na popis registriranih pružatelja OAI-PMH servisa (OAI-PMH service provider):
http://www.openarchives.org/service/listproviders.html. Open Archives Initiative (OAI) razvija i promiče standarde interoperabilnosti koji imaju za cilj olakšati učinkovitu diseminaciju digitalnih sadržaja. OAI je usko povezana s konceptima otvorenog pristupa (Open Access) i institucionalnih repozotorija. Više o inicijativi možete pročitati na http://www.openarchives.org/.