Katalog abecedno


ASPIRA - repozitorij

ASPIRA - repozitorij
(63 zapisa)

BAK

Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić (3 zapisa)

Digitalni akademski repozitorij

Logo repozitorija (GIF, JPG, PNG), 60x60

Digitalni akademski repozitorij (DAR) Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu sadrži digitalne inačice disertacija i znanstvenih magistarskih radova. U DAR-u su dostupne digitalizirane najstarije disertacije Sveučilišta u Zagrebu te suvremene disertacije i magistarski znanstveni radovi svih hrvatskih sveučilišta koji su preuzeti s mreže ili su ih knjižnici, radi pohrane i objave, dostavili autori. U DAR su pohranjeni, ali nisu javno dostupni, radovi koje autori Knjižnici dostavljaju na prijenosnim medijima (disketa, CD-ROM, DVD) od 1986. godine do danas. DAR sadrži blizu 9000 bibliografskih zapisa radova s povezanim podacima o autorima i autoricama disertacija. Od 2013. godine DAR je partner sustava DART-Europe - središnjega Europskog portala digitalnih disertacija.

(250 zapisa)

Digitalni repozitorij Instituta za turizam

Arhiva znanstveno-istraživačkih i stručnih studija Instituta za turizam (0 zapisa)

Dr Med

(2048 zapisa)

E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Logo repozitorija (GIF, JPG, PNG), 60x60

Digitalni repozitorij Fakulteta za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" u Puli, sadrži cjelovite digitalizirane naslove završnih, diplomskih i magistarskih radova, doktorske disertacije obranjene na Sveučilištu i Fakultetu, predavanja, seminarske i ocjenjivačke radove studenata, studije, projekte i elaborate. Također su dostupni i članci fakultetskog časopisa Ekonomska istraživanja te članci znanstvene konferencije koja se na fakultetu održava svake dvije godine.

Pristup je omogućen korištenjem AAI@EduHR digitalnog identiteta za sve studente i djelatnike FET "Dr. Mijo Mirković".

Repozitorij je temeljen na Eprints 3 softveru otvorenog koda.

(3015 zapisa)

EFOS REPOZITORIJ

(2842 zapisa)

Faculty of Organization and Informatics - Digital Repository

Repozitorij Fakulteta organizacije i informatike (3707 zapisa)

Fakultet filozofije i religijskih znanosti

Repozitorij diplomskih i doktorskih radova fakulteta filozofije i religijskih znanosti (0 zapisa)

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (11 zapisa)

FFOS Repozitorij

Institucijski repozitorij Filozofskog fakulteta (FFOS repozitorij) uspostavljen je 2012 na prijedlog Knjižnice Filozofskoga fakulteta, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Trenutno, FFOS-ov repozitorij pohranjuje ocjenske (završne i diplomske) radove studenata informacijskih znanosti, filozofije, psihologije, pedagogije, engleskoga jezika i književnosti, njemačkoga jezika i književnosti, hrvatskoga jezika i književnosti, mađarskoga jezika i književnosti i povijesti. U planu je pohranjivanje doktorskih disertacija poslijediplomskih studija koji se izvode u okviru matične ustanove.
(2030 zapisa)

FFOS-repozitorij

(3739 zapisa)

FOOZOS Repozitorij

(1003 zapisa)
1 - 25 od 155 stavke/a    1 2 3 4 5 6 7 > >>