Katalog abecedno


Digitalni akademski repozitorij

Logo repozitorija (GIF, JPG, PNG), 60x60

Digitalni akademski repozitorij (DAR) Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu sadrži digitalne inačice disertacija i znanstvenih magistarskih radova. U DAR-u su dostupne digitalizirane najstarije disertacije Sveučilišta u Zagrebu te suvremene disertacije i magistarski znanstveni radovi svih hrvatskih sveučilišta koji su preuzeti s mreže ili su ih knjižnici, radi pohrane i objave, dostavili autori. U DAR su pohranjeni, ali nisu javno dostupni, radovi koje autori Knjižnici dostavljaju na prijenosnim medijima (disketa, CD-ROM, DVD) od 1986. godine do danas. DAR sadrži blizu 9000 bibliografskih zapisa radova s povezanim podacima o autorima i autoricama disertacija. Od 2013. godine DAR je partner sustava DART-Europe - središnjega Europskog portala digitalnih disertacija.

(250 zapisa)

Dr Med

(1691 zapisa)

E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Logo repozitorija (GIF, JPG, PNG), 60x60

Digitalni repozitorij Fakulteta za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" u Puli, sadrži cjelovite digitalizirane naslove završnih, diplomskih i magistarskih radova, doktorske disertacije obranjene na Sveučilištu i Fakultetu, predavanja, seminarske i ocjenjivačke radove studenata, studije, projekte i elaborate. Također su dostupni i članci fakultetskog časopisa Ekonomska istraživanja te članci znanstvene konferencije koja se na fakultetu održava svake dvije godine.

Pristup je omogućen korištenjem AAI@EduHR digitalnog identiteta za sve studente i djelatnike FET "Dr. Mijo Mirković".

Repozitorij je temeljen na Eprints 3 softveru otvorenog koda.

(3015 zapisa)

EFOS REPOZITORIJ

(2395 zapisa)

Faculty of Organization and Informatics - Digital Repository

Repozitorij Fakulteta organizacije i informatike (3687 zapisa)

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (0 zapisa)

FFOS Repozitorij

Institucijski repozitorij Filozofskog fakulteta (FFOS repozitorij) uspostavljen je 2012 na prijedlog Knjižnice Filozofskoga fakulteta, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Trenutno, FFOS-ov repozitorij pohranjuje ocjenske (završne i diplomske) radove studenata informacijskih znanosti, filozofije, psihologije, pedagogije, engleskoga jezika i književnosti, njemačkoga jezika i književnosti, hrvatskoga jezika i književnosti, mađarskoga jezika i književnosti i povijesti. U planu je pohranjivanje doktorskih disertacija poslijediplomskih studija koji se izvode u okviru matične ustanove.
(2030 zapisa)

FFOS-repozitorij

(3311 zapisa)

FOOZOS Repozitorij

(556 zapisa)

FPZG repozitorij

(746 zapisa)

FULIR

Logo repozitorija (GIF, JPG, PNG), 60x60
FULIR (Full-text Institutional Repository of the Ruđer Bošković Insitute) je institucijski repozitorij Instituta Ruđer Bošković koji sadrži cjelovite tekstove publikacija koje su napisali djelatnici Instituta. U FULIR se mogu pohraniti cjeloviti tekstovi radova objavljenih u znanstvenim časopisima ili zbornicima s konferencija, ocjenskih radova, poglavlja u knjigama, monografija, raznih izvještaja, priručnika, PPT ili posterskih prezentacija s konferencija i drugih događanja, ali i audio, video i audio video-materijali vezani uz rad IRB-a. FULIR također sadrži i digitalizirane Godišnje izvještaje i Annual Reporte IRB-a te Znanstveno glasilo IRB-a - Ruđer. (3125 zapisa)

Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske

Logo repozitorija (GIF, JPG, PNG), 60x60
Hrčak je centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima. (169644 zapisa)

Hrvatski arhiv weba (HAW)

Logo repozitorija (GIF, JPG, PNG), 60x60

Hrvatski arhiv weba (HAW) Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu zbirka je sadržaja preuzetih s weba radi pohrane obveznog primjerka online publikacija te sadržaja koji su objavljeni samo na webu i dokumentiraju sadašnji društveni trenutak, društvene trendove, popularna zbivanja, važne sportske, političke, kulturne i druge događaje​. HAW je izrađen 2004. godine u suradnji sa Sveučilišnim računskim centrom Sveučilišta u Zagrebu (Srce). Građa za arhiviranje odabire se prema kriterijima Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te sadrži odabrane, javno dostupne sadržaje s weba: mrežna mjesta ustanova, udruga, klubova, događaja, znanstvenih projekata, tijela javne uprave, portale, znanstvene i stručne časopise, knjige itd. Sva je građa opisana i dostupna u sklopu kataloga Nacionalne i sveučilišne knjižnice (katalog.nsk.hr) i mrežne stranice Hrvatskog arhiva weba (haw.nsk.hr). Od 2011. Hrvatski arhiv weba jednom godišnje pobire (harvestira) sve javno dostupne sadržaje na nacionalnoj internetskoj domeni .hr. Također, povremeno se provode tematska pobiranja sadržaja o aktualnim temama ili događajima od nacionalnog značaja.

(7165 zapisa)
1 - 25 od 134 stavke/a    1 2 3 4 5 6 > >>