Vidi informacije o repozitoriju

Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske

https://hrcak.srce.hr

Hrčak je centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima.

Logo repozitorija (GIF, JPG, PNG), 60x60
Vrsta OAI
 
URL sučelja OAI https://hrcak.srce.hr/oai/

Pregledaj zapise