Vidi informacije o repozitoriju

Digitalni akademski repozitorij

http://dar.nsk.hr

Digitalni akademski repozitorij (DAR) Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu sadrži digitalne inačice disertacija i znanstvenih magistarskih radova. U DAR-u su dostupne digitalizirane najstarije disertacije Sveučilišta u Zagrebu te suvremene disertacije i magistarski znanstveni radovi svih hrvatskih sveučilišta koji su preuzeti s mreže ili su ih knjižnici, radi pohrane i objave, dostavili autori. U DAR su pohranjeni, ali nisu javno dostupni, radovi koje autori Knjižnici dostavljaju na prijenosnim medijima (disketa, CD-ROM, DVD) od 1986. godine do danas. DAR sadrži blizu 9000 bibliografskih zapisa radova s povezanim podacima o autorima i autoricama disertacija. Od 2013. godine DAR je partner sustava DART-Europe - središnjega Europskog portala digitalnih disertacija.

Logo repozitorija (GIF, JPG, PNG), 60x60
Vrsta OAI
 
URL sučelja OAI http://dar.nsk.hr/oai/

Pregledaj zapise