Vidi informacije o repozitoriju

E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

http://eknjiznica.unipu.hr/

Digitalni repozitorij Fakulteta za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" u Puli, sadrži cjelovite digitalizirane naslove završnih, diplomskih i magistarskih radova, doktorske disertacije obranjene na Sveučilištu i Fakultetu, predavanja, seminarske i ocjenjivačke radove studenata, studije, projekte i elaborate. Također su dostupni i članci fakultetskog časopisa Ekonomska istraživanja te članci znanstvene konferencije koja se na fakultetu održava svake dvije godine.

Pristup je omogućen korištenjem AAI@EduHR digitalnog identiteta za sve studente i djelatnike FET "Dr. Mijo Mirković".

Repozitorij je temeljen na Eprints 3 softveru otvorenog koda.

Logo repozitorija (GIF, JPG, PNG), 60x60
Vrsta OAI
 
URL sučelja OAI http://eknjiznica.unipu.hr/cgi/oai2

Pregledaj zapise