Vidi informacije o repozitoriju

Institute for Social Research in Zagreb (ISRZ) Repository

http://idiprints.knjiznica.idi.hr/

Repozitorij Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu uspostavljen je 2015. godine kao rezultat projekta Odsjeka za informatičku djelatnost i Knjižnice IDIZ-a. Za programsko rješenje odabran je Eprints koji se temelji na otvorenom kodu. Repozitorij IDIZ-a osmišljen je na način da knjižničarka pohranjuje bibliografske podatke te, u skladu s autorskim pravima, cjelovite tekstove dokumenata kojima su autori djelatnici Instituta. U Repozitorij se za sada pohranjuju: monografije, poglavlja u knjigama, članci u časopisima i ocjenski radovi (doktorske disertacije, magistarski radovi), a dugoročni cilj je unos svih ostalih vrsta radova (izvješća, studija, neobjavljenih izlaganja na konferencijama i sl.).

Logo repozitorija (GIF, JPG, PNG), 60x60
Vrsta OAI
 
URL sučelja OAI http://idiprints.knjiznica.idi.hr/cgi/oai2

Pregledaj zapise