Vidi informacije o repozitoriju

Digitalni repozitorij Veleučilišta u Rijeci

https://repozitorij.veleri.hr
Vrsta OAI
 
URL sučelja OAI https://repozitorij.veleri.hr/oai

Pregledaj zapise