Vidi informacije o repozitoriju

Digitalni repozitorij Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

https://repozitorij.unipu.hr
Vrsta OAI
 
URL sučelja OAI https://repozitorij.unipu.hr/oai

Pregledaj zapise