Vidi informacije o repozitoriju

Journal of Information and Organizational Sciences

http://jios.foi.hr/index.php/jios

Putem ovog repozitorija dostuni su članci objavljeni u časopisu "Journal of Information and Organizational Sciences". Članci su dostpuni nakon besplatne registracije.

Logo repozitorija (GIF, JPG, PNG), 60x60
Vrsta OAI
 
URL sučelja OAI http://jios.foi.hr/index.php/index/oai

Pregledaj zapise