Vidi informacije o repozitoriju

Hrvatski arhiv weba (HAW)

http://haw.nsk.hr

Hrvatski arhiv weba (HAW) Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu zbirka je sadržaja preuzetih s weba radi pohrane obveznog primjerka online publikacija te sadržaja koji su objavljeni samo na webu i dokumentiraju sadašnji društveni trenutak, društvene trendove, popularna zbivanja, važne sportske, političke, kulturne i druge događaje​. HAW je izrađen 2004. godine u suradnji sa Sveučilišnim računskim centrom Sveučilišta u Zagrebu (Srce). Građa za arhiviranje odabire se prema kriterijima Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te sadrži odabrane, javno dostupne sadržaje s weba: mrežna mjesta ustanova, udruga, klubova, događaja, znanstvenih projekata, tijela javne uprave, portale, znanstvene i stručne časopise, knjige itd. Sva je građa opisana i dostupna u sklopu kataloga Nacionalne i sveučilišne knjižnice (katalog.nsk.hr) i mrežne stranice Hrvatskog arhiva weba (haw.nsk.hr). Od 2011. Hrvatski arhiv weba jednom godišnje pobire (harvestira) sve javno dostupne sadržaje na nacionalnoj internetskoj domeni .hr. Također, povremeno se provode tematska pobiranja sadržaja o aktualnim temama ili događajima od nacionalnog značaja.

Logo repozitorija (GIF, JPG, PNG), 60x60
Vrsta OAI
 
URL sučelja OAI http://haw.nsk.hr/oai/

Pregledaj zapise