Zapisi

Repozitorij Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Vidi informacije o repozitoriju

 • » Postmoderna teorija mode:Jean Baudrillard i medijska konstrukcija događaja
  Lukina, Tamara
  2016-09-29
  Pogledaj zapis | Pogledaj original
 • » Hrvatski kraljevi : Izrada scenskih rekvizita
  Ivan, Ivan
  2016-09
  Pogledaj zapis | Pogledaj original
 • » Razvoj računalnog parametarskog prototipa odjevnog predmeta
  Mahnić, Maja
  2011-07-14
  Pogledaj zapis | Pogledaj original
 • » Pamučni materijali unaprijeđene vrijednosti za posebne namjene
  Kovačević, Zorana
  2009
  Pogledaj zapis | Pogledaj original
 • » FTIR atlas tekstilnih vlakana
  Matijević, Iva
  2013
  Pogledaj zapis | Pogledaj original
 • » Modifikacija svojstava vune primjenom hladne nisko-tlačne plazme
  Jelić, Josip
  2016-11-21
  Pogledaj zapis | Pogledaj original
 • » Oblikovanje kolekcije modne odjeće na principima multiplikacije izdvojenih anatomskih...
  Barbir, Nikola
  2016-12-12
  Pogledaj zapis | Pogledaj original
 • » Kostim u performansu : Od futurizma do danas
  Mikulić, Ana
  2016-12-12
  Pogledaj zapis | Pogledaj original
 • » Kostimografska mapa za baletnu izvedbu inspiriranu filmom "Barbarella"
  Karakaš, Eva
  2017-01-12
  Pogledaj zapis | Pogledaj original
 • » Alisa u zemlji čudesa kao inspiracija u kreiranju odjeće za performans
  Mihoković, Mirna
  2016-07-12
  Pogledaj zapis | Pogledaj original
 • » Školske uniforme kroz povijest
  Ivanović, Gabrijela
  2017-01
  Pogledaj zapis | Pogledaj original
 • » Analiza opusa i rekonstrukcija opernog kostima Ruže Cvjetičanin
  Adulmar, Ani
  2017-02-01
  Pogledaj zapis | Pogledaj original
 • » Marketing mode u industriji tekstila i odjeće
  Grilec Kaurić, Alica
  2009
  Pogledaj zapis | Pogledaj original
 • » Inuence of Pressure on Water Permeability and Characteristic Opening Size of Nonwoven...
  Kopitar, Dragana; Skenderi, Zenun; Rukavina, Tatjana
  2013
  Pogledaj zapis | Pogledaj original
 • » Study on the Inuence of Calendaring Process on Thermal Resistance of Polypropylene...
  Kopitar, Dragana; Skenderi, Zenun; Mijović, Budimir
  2014
  Pogledaj zapis | Pogledaj original
 • » TENCEL with a Microbial Barrier for Medical Bras
  Rogina-Car, Beti; Bogović, Slavica; Katović, Drago
  2015
  Pogledaj zapis | Pogledaj original
 • » Benzylidene-bis-(4-Hydroxycoumarin) and Benzopyrano- Coumarin Derivatives: Synthesis,...
  Završnik, Davorka; Muratović, Samija; Makuc, Damjan; Plavec, Janez; Cetina, Mario; Nagl, Ante; De Clercq, Erik; Balzarini, Jan; Mintas, Mladen
  2011
  Pogledaj zapis | Pogledaj original
 • » An Efficient Synthesis of Pyridoxal Oxime Derivatives under Microwave Irradiation
  Gašo-Sokač, Dajana; Bušić, Valentina; Cetina, Mario; Jukić, Marijana
  2014
  Pogledaj zapis | Pogledaj original
 • » Synthesis and Structural Characterization of the 5-(2- Haloethyl)pyrimidines -...
  Gazivoda, Tatjana; Raić-Malić, Silvana; Hergold-Brundić, Antonija; Cetina, Mario
  2008
  Pogledaj zapis | Pogledaj original
 • » Neutral Organometallic Halogen Bond Acceptors: Halogen Bonding in Complexes of PCPPdX...
  Johnson, Magnus T.; Džolić, Zoran; Cetina, Mario; Wendt, Ola F.; Ohrstrom, Lars; Rissanen, Kari
  2012
  Pogledaj zapis | Pogledaj original
 • » Primjenjivost sjemenskog lana za ojačanje biokompozitnih materijala
  Čović, Matea
  2017-02-14
  Pogledaj zapis | Pogledaj original
 • » SOL-GEL-DERIVED INORGANIC-ORGANIC HYBRID POLYMERS FILLED WITH ZNO NANOPARTICLES AS AN...
  Farouk, Asmaa; Textor, Torsten; Schollmeyer, Eckhard; Tarbuk, Anita; Grancarić, Ana Marija
  2010
  Pogledaj zapis | Pogledaj original
 • » Discrepancy of Whiteness and UV Protection in Wet State
  Tarbuk, Anita; Grancarić, Ana Marija; Šitum, Mirna
  2014
  Pogledaj zapis | Pogledaj original
 • » Electrokinetic Phenomena of Cationised Cotton and its Dyeability with Reactive Dyes
  Grancarić, Ana Marija; Ristić, Nebojša; Tarbuk, Anita; Ristić, Ivanka
  2013
  Pogledaj zapis | Pogledaj original
 • » Alexander Mcqueen kao inspiracija u vlastitoj kolekciji
  Grivić, Tatjana
  2017-02-28
  Pogledaj zapis | Pogledaj original
1 - 25 od 100 stavke/a    1 2 3 4 > >>