Katalog abecedno


Repozitorij Fesb-a

(0 zapisa)

Repozitorij Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Repozitorij doktorskih, završnih, diplomskih, stručnih i znanstvenih radova Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (0 zapisa)

Repozitorij Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Logo repozitorija (GIF, JPG, PNG), 60x60

Repozitorij Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je digitalna zbirka koja okuplja cjelovite tekstove ocjenskih radova (doktorski, magistarski, diplomski i završni radovi) kojima su autori djelatnici ili studenti Grafičkog fakulteta.

Dio radova u repozitoriju je u otvorenom pristupu, a dio je dostupan samo putem računala u knjižnici, ovisno o odluci autora rada i autorskim pravima vezanim za radove.

Radove u Repozitorij pohranjuje knjižnica.

Repozitorij je izrađen pomoću EPrints 3 otvorenog softvera.

(3157 zapisa)

Repozitorij Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Repozitorij Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (286 zapisa)

Repozitorij Hrvatskog geološkog instituta

Repozitorij Hrvatskog geološkog instituta (3 zapisa)

Repozitorij Hrvatskog instituta za povijest

Repozitorij HIP-a je zbirka koja u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje pristup znanstveno-istraživačkoj, intelektualnoj i kreativnoj produkciji nastaloj radom ustanove, odnosno njenih djelatnika i studenata. U repozitorij se mogu unositi disertacije djelatnika, pre-print radovi, znanstveni i stručni radovi, podaci istraživanja (strukturirane baze podataka), knjige, nastavni materijali, slike, video i audiozapisi, prezentacije te digitalizirana građa. Dio zbirke dostupan je u slobodnom pristupu, dio isključivo putem isp.hr domene za potrebe daljnjih istraživanja. (0 zapisa)

Repozitorij Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman"

Završni i diplomski radovi kadeta i polaznika Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman" i druge publikacije HVU-a (214 zapisa)

Repozitorij Instituta za javne financije

Repozitorij Instituta za javne financije (30 zapisa)

Repozitorij Kliničkoga bolničkog centra Osijek

Repozitorij Kliničkoga bolničkog centra Osijek (180 zapisa)

Repozitorij Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Logo repozitorija (GIF, JPG, PNG), 60x60

Repozitorij Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sadržava digitalni oblik cjelovitih tekstova objavljenih radova djelatnika Medicinskog fakulteta i to poglavito radova objavljenih u znanstvenim časopisima. U Repozitoriju su u manjem broju zastupljeni i cjeloviti tekstovi recenziranih priopćenja objavljenih u kongresnim zbornicima te knjige i poglavlja u knjigama. Repozitorij sadržava cjelovite tekstove onih doktorskih radnji obranjenih na Medicinskom fakultetu za čiju su pohranu autori dali suglasnost. Svi pohranjeni dokumenti u otvorenome su pristupu. Repozitorij gradi i održava Središnja medicinska knjižnica. Repozitorij je uključen u Driver, mrežu slobodno dostupnih europskih repozitorija.

(2857 zapisa)
51 - 75 od 147 stavke/a    << < 1 2 3 4 5 6 > >>