Katalog abecedno


Repozitorij UNISB

Digitalni repozitorij završnih i diplomskih radova Sveučilišta u Slavonskom Brodu (0 zapisa)

Repozitorij Veleučilišta Velika Gorica

Repozitorij namijenjen pohrani završnih i diplomskih radova studenata Veleučilišta Velika Gorica (1 zapisa)

Repozitorij VGUK

(338 zapisa)

Repozitorij Visoke škole Ivanić-Grad

U repozitorij bi se pohranjivali završni i diplomski radovi studenata, disertacije, pre-print radovi, znanstveni i stručni radovi, podaci istraživanja, knjige, nastavni materijali, slike, video i audiozapisi, prezentacije te digitalizirana građa. (0 zapisa)

RIT Croatia - digitalni repozitorij

RIT Croatia - digitalni repozitorij (68 zapisa)

SVeVID digitalna knjižnica

S ciljem postizanja što veće dostupnosti, ali i zaštite vrijedne građe koju Gradska knjižnica posjeduje, izgrađen je SVeVID, digitalna knjižnica koja okuplja digitalizirane i digitalno rođene objekte prema stručnoj procjeni i izboru knjižničara Gradske knjižnice Rijeka (koja kao matična narodna knjižnica za Primorsko-goransku županiju ima obvezu izgradnje zavičajne zbirke). (1908 zapisa)

Sveznalica

(3676 zapisa)

University of Zagreb Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Repozitorij Filozofskog fakulteta je digitalna zbirka koja okuplja sve radove kojima su autori djelatnici ili studenti Filozofskog fakulteta i koji nastaju kao rezultat istraživačkog i obrazovnog procesa na Fakultetu. To mogu biti: članci u časopisima ili zbornicima radova, knjige ili poglavlja u knjigama, ocjenski radovi, prezentacije, posteri, rukopisi, izvještaji, nastavni materijali, istraživački podaci, multimedijska i audio-vizualna građa i ostale vrste sadržaja.

Repozitorij je osnovala i o njemu se brine Knjižnica FF-a. Dio radova u repozitoriju su otvoreno dostupni (besplatno i neograničeno javno dostupni), a dio je dostupan samo korisnicima Knjižnice uz autorizaciju AAI@EduHR identitetom, ovisno o odluci autora rada. Radove u Repozitorij mogu pohraniti sami znanstvenici ili studenti, ili se mogu obratiti knjižničarima.

Knjižnica pruža podršku pri unosu, savjetuje u pitanjima autorskih prava i verzija dokumenata i kontrolira kvalitetu bibliografskih podataka, ali ne odgovara za sadržaj pohranjenih dokumenata.

Repozitorij je izgrađen pomoću EPrints 3, slobodnog softvera razvijenog na Sveučilištu u Southamptonu.

(9490 zapisa)

UNIZG Arhiv

U Rektoratu Sveučilišta, u sveučilišnom arhivu, čuva se gradivo iz modernog razdoblja života Sveučilišta, od 1874. godine do danas: administrativna i financijska dokumentacija, spisi sveučilišnih tijela, dokumentacija o polaznicima sveučilišnih studijskih programa te stručnoj i znanstveno-istraživačkoj djelatnosti, raznovrsne zbirke tiskovina i publikacija, kao i druge dokumentacijske cjeline nastale radom Sveučilišta i s njime povezanih institucija. U repozitoriju će se pohraniti digitalizirana dokumentacija koja je javno dostupna: izvješća o radu, redovi predavanja, publikacije i dr. (0 zapisa)
126 - 150 od 155 stavke/a    << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>