Pojedinosti o zapisu

Uloga fizičkog okruženja u oblikovanju strategije uslužnog poduzeća

E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Relacija http://eknjiznica.unipu.hr/79/
 
Naslov Uloga fizičkog okruženja u oblikovanju strategije uslužnog poduzeća
 
Autor Kostelac, Maja
 
Tema 339.1 Opća pitanja trgovine. Tržište
 
Opis Današnje vrijeme karakteriziraju sve zahtjevniji korisnici i sve jača konkurencija, pa time jača i želja poduzeća da njegova usluga dobije što veći udio u svijesti korisnika, te u konačnici ostvare veću profitabilnost.
Glavni cilj uslužnog poduzeća jest podmirivanje potreba, želja i zahtjeva korisnika. Da bi se to postiglo potrebno je integralno upravljati elementima marketinškog miksa u okviru čega važnu ulogu ima fizičko okruženje u kojem se isporučuje usluga.
Cilj rada je u skladu sa predmetom rada predstaviti teorijske značajke elemenata fizičkog okruženja i pokazati kako ono utječe na uspješnost poslovanja uslužnog poduzeća.
Rad je podijeljen na 8 dijelova. U prvom dijelu se definira marketing usluga, važnost i karakteristike usluga te način na koji ih se mora definirati zajedno sa njihovim značajem unutar suvremenih tržišnih gospodarstva u kojima se odvijaju najdinamičnija kretanja i događa najviše promjena.
U trećem dijelu prikazani su aspekti marketing usluge, te eksterni, interni i interaktivni marketing kao elementi marketinga, dok je četvrti dio posvećen objašnjenju marketinškog miksa usluga. Daje se osvrt na proizvod, cijenu, promociju, mjesto i vrijeme, procese, fizičko okruženje i zaposlenike.
Peto poglavlje odnosi se na samo fizičko okruženje, te se razrađuju njegovi elementi i detaljnije predstavljaju karakteristike sa kojima se korisnici susreću i način na koji reagiraju. Razrađuju se i ostali opipljivi elementi fizičke pojavnosti i uzimaju se u obzir internet stranice i uniforme kao elementi kojima se mora unaprijediti način poslovanja i korištenja usluge.
Sve je potkrijepljeno primjerima koji ukazuju na upotrebe tih elemenata u praksi,a u praktičnom dijelu rada razrađeni su elementi fizičkog okruženja na primjeru restorana Ulika.
Prilikom izrade rada korištene su brojne znanastvene metode, od kojih su najvžanije: metoda analize, sinteze, metoda komparacije i metoda deskripcije.
 
Datum 2011-06
 
Vrsta resursa Teza
NonPeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Jezik en
 
Prava
 
Identifikator http://eknjiznica.unipu.hr/79/1/2011_57.pdf
Kostelac, Maja (2011) Uloga fizičkog okruženja u oblikovanju strategije uslužnog poduzeća. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.