Pojedinosti o zapisu

Prilagodba Hrvatske zahtjevima Europske unije u području zaštite okoliša

E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Relacija http://eknjiznica.unipu.hr/80/
 
Naslov Prilagodba Hrvatske zahtjevima Europske unije u području zaštite okoliša
 
Autor Škorić, Anđela
 
Tema 339.9 Međunarodno gospodarstvo općenito. Međunarodni gospodarski odnosi. Globalno gospodarstvo
 
Opis Cilj rada je analiza politike zaštite okoliša u Europskoj uniji s naglaskom na zakonodavstvo i ulogu Europske komisije, te usporedba usklađivanja pravne stečevine Unije u Hrvatskoj u sferi zaštite životne sredine što proizlazi iz procesa stabilizacije i pridruživanja Hrvatske europskim integracijama.
Ovaj se rad pored uvoda i zaključka sastoji od četiri poglavlja. U drugom poglavlju rada govori se o globalnim problemima današnjice i potrebi napuštanja dosadašnjih obrazaca potrošnje i proizvodnje. Treći dio rada usredotočen je na politiku zaštite okoliša u Europskoj
uniji. Nakon pregleda najznačajnijih direktiva zaštite okoliša, te uloge Europske komisije i Europske agencije za okoliš u provedbi ekološke politike Unije, slijedi prikaz stanja okoliša u Zajednici. Četvrto poglavlje odnosi se na hrvatsku ekološku politiku koja je zadnjih godina pod velikim utjecajem izazova koji su pred Hrvatskom: usmjeravanja ka održivom razvoju, te približavanja i priključenja Europskoj uniji. U ovom dijelu prikazan je put Hrvatske u europsku obitelj započet 1992. godine međunarodnim priznanjem suverenosti Hrvatske od strane Europske unije, zatim najvažniji zakoni iz područja zaštite životne sredine čovjeka, kao i institucionalni sustav zaštite okoliša, te stanje okoliša i financijski okvir usklađivanja i provedbe okolišne stečevine Unije. U petom dijelu rada predstavljeni su rezultati provedenog
istraživanja o informiranosti i stavovima studenata o ekološkim problemima, te stanju i zaštiti okoliša u Hrvatskoj. Istraživanje provedeno među studentima, budućih akademskih građana koji će krojiti i oblikovati budućnost naše domovine, pokazalo je visoku razinu informiranosti
o okolišu i stanju istog. Odgovornost za očuvanje okoliša briga je svakog pojedinca, ali izolirane aktivnosti
pojedinaca nisu dovoljne. Potreban je sustavni pristup zaštiti okoliša koji treba započeti na razini države, koja će kroz rad svojih institucija usmjeriti ponašanje svih građana u željenom smjeru - življenju u zdravoj i sigurnoj životnoj sredini.
 
Datum 2011-07
 
Vrsta resursa Teza
NonPeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Jezik en
 
Prava
 
Identifikator http://eknjiznica.unipu.hr/80/1/2011_56.pdf
Škorić, Anđela (2011) Prilagodba Hrvatske zahtjevima Europske unije u području zaštite okoliša. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.