Pojedinosti o zapisu

Kongresni turizam s primjenom na NP Brijuni

E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Relacija http://eknjiznica.unipu.hr/83/
 
Naslov Kongresni turizam s primjenom na NP Brijuni
 
Autor Valić, Marijana
 
Tema 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
 
Opis Svako poduzeće želi biti uspješno. U današnjem vremenu svaka organizacija se treba znati što brže odazvati na učestale promjene u okolini. Uspješnost poduzeća u velikoj mjeri ovisi o zaposlenima. Briga svake organizacije i poduzeća je pridobiti odgovarajuće i učinkovite ljudske resurse te razvijati njihove sposobnosti. Uz pridobivena stručna znanja zaposlenih vrlo važan čimbenik je njihov osobni razvoj. Osobni razvoj se postiže sa obrazovanjem i aktivnim sudjelovanjem na raznim seminarima, stručnim skupovima te općenito dodatnom osposobljavanju izvan poduzeća, kao što su kongresi. Za organiziranje kongresa potrebno je opskrbiti se potrebnim materijalom i svim popratnim elementima koji kongres čine uspješnim.
Danas, kongresna aktivnost u znatnom je porastu te predstavlja vrlo značajan potencijal za razvoj zemalja i gradova. Broj kongresa i sastanaka godišnje se povećava što donosi znatne prihode za cjelokupni razvitak zemlje.
Posljednjih godina na tržištu potražnje raste preferencija turista za specifičnim vrstama turizma. Povijesna baština, predivna priroda i ugodna klima okvir su koji će uz razvoj visokokvalitetnog smještaja, bogate ponude sadržaja i zabave te vrhunske usluge omogućiti Hrvatskoj da bude
privlačna za suvremene turiste. Kongresni turizam, a time i kongresi sami, u zadnjim desetljećima doživjeli su veliki polet. Naime, sve više tvrtki želi u svojim ljudskim resursima imati kvalitetne osobe koje se žele obrazovati i razvijati kako na poslovnom tako i na osobnom planu. Upravo zbog takvih razloga veliki broj tvrtki šalje svoje zaposlenike na razne poslovne susrete, seminare i kongrese. Kongresi su za državu od velikog značaja, jer kroz njih velik broj ljudi iz poslovnog svijeta upoznaje svoju zemlju. Organiziranjem kvalitetnog događaja istodobno
promovira se odabrana tema ali isto tako i vlastita država.
Zadatak ovog rada je predstaviti koncept kongresnog turizma, upoznati se njegovim značenjem i karakteristikama kako u svijetu tako i u Hrvatskoj. Predmet diplomskog rada rezultat je iscrpnog istraživanja na području teme kongresnog turizma. Cilj je upoznati publiku s važnošću održavanja kongresa, sastanaka i skupova te općenito
upoznati se s kongresnim turizmom kao ekonomskim i društvenim fenomenom koji svakim danom dobija u svom značaju, usredotočiti se na ulogu i važnost kongresne industrije, karakteristike njezine ponude i potražnje.
Svrha diplomskog rada je prikazati važnost kongresnog turizma kako bi se povećao razvoj turističkog prometa u takvoj industriji što bi dovelo i do ekonomske koristi za državu. Svrha rada je odrediti odnose i veze kongresnog turizma kroz istraživanje kongresnog turizma u NP Brijuni.
U diplomskom radu koristit će se induktivna metoda, metoda komparacije, povijesna metoda, statistička metoda, metoda analize i sinteze. U izradi ovog dokumenta koristit će se SWOT analiza, uzimajući u obzir tržišne standarde i opće gospodarsko tržišno okruženje u Hrvatskoj. Ovaj diplomski rad sastoji se od četri sadržajnih cjelina. U uvodnom dijelu govori se o predmetu, svrsi i ciljevima projektnog rada. U drugom i trećem dijelu upoznajemo se s poviješću i
definicijom teme ovog rada. Četvrti dio predstavlja ciljne skupine, te je opisano djelovanje kongresnog turizma na primjeru NP Brijuni. Analitički dio diplomskog rada prolazi kroz tri podjele koje se odnose na kongresni turizam u
svijetu, kongresni turizam u Republici Hrvatskoj te na kraju kongresni turizam s primjenom na NP Brijuni.
Diplomski rad napisan je na temelju istraživanja literature i pretraživanja internetskih stranica koje se baziraju na ovoj tematici. Rad je upotpunjen nizom fotografija, tabličnih prikaza što su pronađeni na internet stranicama, u
stručnim časopisima i privatnim zbirkama.
 
Datum 2011-07
 
Vrsta resursa Teza
NonPeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Jezik en
 
Prava
 
Identifikator http://eknjiznica.unipu.hr/83/1/2011_54.pdf
Valić, Marijana (2011) Kongresni turizam s primjenom na NP Brijuni. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.