Pojedinosti o zapisu

Razvoj konzumerizma i zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj

E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Relacija http://eknjiznica.unipu.hr/84/
 
Naslov Razvoj konzumerizma i zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj
 
Autor Vojić, Suzana
 
Tema 339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo
65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija
 
Opis Potrošači su danas glavna pokretačka sila gospodarstva i zaštita njihovih prava mora biti prioritet svih razvijenih demokratskih zemalja. Prava potrošača moraju biti neupitna u svakom trenutku, kako bi oni mogli sigurno i slobodno nastupati na tržištu. Predmet ovog diplomskog rada su potrošači, njihova prava i zakonski propisi kojima se ta prava štite u Republici Hrvatskoj. Cilj rada je prikazati početak i razvoj konzumerizma, te istražiti u kojoj su mjeri prava potrošača u Republici Hrvatskoj zaštićena. Rad se sastoji od jedanaest poglavlja. Prvo poglavlje je uvod koji opisuje problematiku istraživanja i prikazuje strukturu rada. Drugo poglavlje daje definiciju potrošača i govori o njegovoj ulozi u suvremenom društvu. Radi boljeg razumijevanja potrošača, u trećem poglavlju prikazan je proces njegovog ponašanja i donošenja odluke o kupnji. Prilikom kupnje potrošač je pod utjecajem mnogobrojnih čimbenika. Oni su pobliže prikazani u četvrtom poglavlju, kako bi ukazali na potrebu da potrošač bude zaštićen na tržištu, posebno zbog sve agresivnije marketinške prakse usmjerene na poticanje prekomjerne kupnje. Peto poglavlje prikazuje nastanak i razvoj konzumerizma u SAD-u i Europi. Razvoj i obilježja konzumerizma u Republici Hrvatskoj prikazana su u šestom poglavlju, koje obuhvaća prikaz početka i razvoja konzumerizma u Republici Hrvatskoj, zakone koji štite potrošače i glavne nositelje politike zaštite potrošača, te prava i obveze potrošača i trgovaca na tržištu u Republici Hrvatskoj. Sedmo poglavlje prikazuje problem oglašavanja usmjerenog prema djeci, koja danas postaju najbrže rastuća kategorija potrošača. Osmo poglavlje donosi primjere iz prakse. To su pitanja potrošača postavljena udrugama i savjetovalištima i njihovi odgovori, te primjeri opasnih proizvoda povučenih s tržišta posredstvom Državnog inspektorata. Kritički osvrt na razvoj konzumerizma i zaštitu prava potrošača u Republici Hrvatskoj dan je u devetom poglavlju. Deseto poglavlje je zaključak koji upućuje na dobru zaštićenost potrošača u Republici Hrvatskoj, posebno nakon donošenja Zakona o zaštiti potrošača koji objedinjuje najvažnije zakonske propise na tom području. Posljednje, jedanaesto, poglavlje sadrži popis korištene stručne literature i internetskih stranica. Znanstvene metode koje su korištene pri izradi ovog diplomskog rada i izvođenju zaključaka o zaštiti potrošača u Republici Hrvatskoj su metoda analize i sinteze, induktivna i deduktivna metoda te metoda kompilacije, a za prikaz povijesnog tijeka razvoja konzumerizma korištena je povijesna metoda.
 
Datum 2011-06
 
Vrsta resursa Teza
NonPeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Jezik en
 
Prava
 
Identifikator http://eknjiznica.unipu.hr/84/1/2011_53.pdf
Vojić, Suzana (2011) Razvoj konzumerizma i zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.