Pojedinosti o zapisu

Koncesije u Hrvatskoj i Istri

E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Relacija http://eknjiznica.unipu.hr/88/
 
Naslov Koncesije u Hrvatskoj i Istri
 
Autor Blagović, Ivana
 
Tema 338.1 Gospodarsko stanje. Gospodarski ciklus. Razvoj gospodarske strukture. Rast
34 Pravo. Pravna znanost
 
Opis Koncesije su kao oblik suradnje privatnog i javnog sektora poznate već dulji niz godina. U današnje vrijeme koncesije predstavljaju mogućnost unapređenja javnih djelatnosti kroz
uključivanje privatnog kapitala u obavljanju istih. Hrvatski zakonodavni okvir uređuje dodjelu koncesija sukladno Zakonu o koncesijama iz 2008.g. ( NN 125/08 ) i otprilike 40 posebnih propisa koji sadrže pravila za koncesije u pojedinim područjima djelatnosti, kako će u daljnjem tekstu biti razloženo. Zakon o koncesijama nije striktan i opće važeći. On se, naime, prilagođava pojedinim
propisima i pravilnicima, kao i drugim zakonima koji propisuju davanje koncesija za pojedinem djelatnosti.
S obzirom na približavanje ulaska Hrvatske u Europsku uniju, hrvatski se zakonodavni okvir mora podvrći usklađenju s pravnom stečevinom EU-a. S tim u vezi, 2008.g. donesen je novi Zakon o koncesijama, koji mijenja dotadašnji iz 1992. ( NN 89/92). Cilj ovog rada je pobliže objasniti strukturu i način sklapanja koncesijskog ugovora, kao i prava i obveze primatelja i davatelja koncesije.
Rad je podjeljen u dva dijela. U prvom dijelu obrađena je pravna problematika koncesija baveći se svim važnijim
aspektima ZOK-a. Također, obrađeni su i način odabira isplative koncesije i posebni zakoni koji određuju poslovanje ovisno o djelatnosti.
U drugom dijelu rada prikazana su sažeto dva primjera koncesijskih ugovora s područja Istarske županije. Prvi je projekt «Marlera Golf» na području Općine Ližnjan, a drugi projekt plinofikacije Istarske županije.
Golf je uvršten u državni program razvoja turizma, pa s toga ima prioritet u davanju zemljišta na korištenje i financiranje od strane RH. Plinofikacija Istarske županije predstavlja projekt od iznimne važnosti za ovu regiju, s
ciljem modernizacije i povećanja neovisnosti u opskrbi plinom Istarske županije, zahvaljujući vlastitim nalazištima plina. U ovome radu korištene su metode klasifikacije i analize, uz korištenje stručne literature,
časopisa i Interneta.
 
Datum 2011-06
 
Vrsta resursa Teza
NonPeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Jezik en
 
Prava
 
Identifikator http://eknjiznica.unipu.hr/88/1/2011_49.pdf
Blagović, Ivana (2011) Koncesije u Hrvatskoj i Istri. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.