Pojedinosti o zapisu

Plaće menadžera

E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Relacija http://eknjiznica.unipu.hr/90/
 
Naslov Plaće menadžera
 
Autor Kutnjak, Mirna
 
Tema 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija
 
Opis Cilj svakog radno sposobnog čovjeka nakon njegovog završenog obrazovnog procesa je zaposlenje, pri čemu se misli na kvalitetan zadovoljavajući posao i prihode koji će biti isplaćeni za obavljeni rad. Plaća koja se može iskazati nominalno i realno, treba omogućiti pojedincu egzistenciju za pokrivanje osnovnih životnih potreba. Nominalna plaća je novčana naknada koju zaposlenik prima bez obzira na kupovnu snagu novca, dok realna plaća uzima u obzir količinu robe koju zaposlenik može kupiti za cijenu svog rada. Kao što se međusobno razlikuju pojedini poslovi, s obzirom na stupanj naobrazbe, društveni odgoj, radno iskustvo, ili pak sposobnosti i vještine koju pojedini zaposlenik posjeduje, isto tako se i razlikuju plaće u pojedinim poslovima. Problem koji se javlja je nejednakost plaća odnosno plaće jednog zanimanja mogu biti znatno različite od plaća u drugim sličnim područjima zanimanja, problem postaje još veći ako se pri tome uzme i činjenica da na nekim radnim mjestima zaposlenici imaju višestruko veće plaće iako je uloženo manje vremena i novaca, u naobrazbu. Jedno od zanimanja koje znatno odstupa od svih ostalih zanimanja odnosi se upravo na menadžera, jer su zbog plaća koje oni primaju, jedno od najpoželjnijih zanimanja u današnje vrijeme. Upravo je to jedan od razloga odabira upravo teme koja se odnosi na plaće menadžera.
Materija rada je izložena u pet poglavlja. U drugom poglavlju radi boljeg razumijevanja samog pojma plaće ukratko su opisane i definirane općenite vrste plaća. Treći dio odnosi se na razradu menadžerskih ugovora, dok su u četvrtom poglavlju detaljno razrađene plaće menadžera što i je sama tema rada.
Cilj ovog rada je istražiti kako i na koji naĉin se utvrđuju plaće menadžera i da li su opravdane s obzirom na posao i odgovornost koju pojedini menadžeri snose.
Istraživanje u radu provedeno je sa primjenom induktivne i deduktivne metode.
 
Datum 2011-07
 
Vrsta resursa Teza
NonPeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Jezik en
 
Prava
 
Identifikator http://eknjiznica.unipu.hr/90/1/2011_48.pdf
Kutnjak, Mirna (2011) Plaće menadžera. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.