Pojedinosti o zapisu

Digitalni potpis

E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Relacija http://eknjiznica.unipu.hr/93/
 
Naslov Digitalni potpis
 
Autor Vrh, Nives
 
Tema 330.47 Ekonomska informatika
 
Opis Širenjem Interneta stvorilo se potpuno novo tržište, koje je omogućilo razmjenu roba na brz, jednostavan i jeftin način. Informacijska ekonomija kao potpuno novi oblik poslovanja i razmišljanja stvorila je uvjete za elektroničko poslovanje na globalnom nivou. Praktična
primjena Interneta mijenja način poslovanja, te je njegovo sve masovnije korištenje motiviralo mnoge poslovne subjekte da sve više koriste mogućnosti koje pruža Internet, te da
u svojem poslovanju implementiraju takve modele kojima će iskoristiti sve mogućnosti i prednosti elektroničkog poslovanja. Jedan od osnovnih načina utvrñivanja vjerodostojnosti informacije je potpis, koji treba biti
jedinstven i služiti kao identifikacija potpisnika. Bez elektroničkog potpisivanja dokumenata, postupci kao elektronička prijava, narudžbe, nalozi i slično, nemaju mogućnost da se provode u potpunosti elektronički bez posredovanja papira i njegovog fizičkog kolanja. U
elektroničkom poslovanju, digitalni potpis zamjenjuje vlastoručni potpis te omogućava povezivanje elektroničkog potpisa s dokumentom, čime je, uz njegovo pravo reguliranje
donošenjem Zakona o elektroničkom potpisu, takav dokument valjano potpisan, te nema potrebe za fizičkim potpisivanjem.
Elektroničko poslovanje je poslovna aktivnost u virtualnom prostoru. Nastanak koncepta elektroničkog poslovanja, razni modeli e-poslovanja, te važnost i rizici sigurnosti
elektroničkog poslovanja prikazani su u prvom poglavlju ovog rada. Zaštita i sigurnost koju zahtijevaju elektronički dokumenti omogućena je kroz kriptografiju o
kojoj se govori u drugom poglavlju. Digitalni potpisi dizajnirani su da budu odgovarajuća zamjena vlastoručnom potpisu. O načinu njegovog kreiranja i provjere, primjeni, napadima i tipovima digitalnih potpisa govori se u trećem poglavlju. Četvrto poglavlje odnosi se na pregled nekih od algoritama koji se koriste u kriptiranju dokumenata, kao i algoritmima za izračunavanje sažetka poruke kojima se osigurava integritet informacije. Peto poglavlje govori o skupu pravila u svezi primjenjivosti digitalnog potpisa unutar odreñene zajednice, digitalnim certifikatima kao i normama sigurnosti koje predstavljaju nužni uvjet ispunjenja kvalitete, sigurne razmjene podataka te uopće sigurnosti u području elektroničkog poslovanja.
Posljednje poglavlje rada daje prikaz zakonske regulative digitalnog potpisa, a koja predstavlja preduvjet primjene digitalnog potpisa kao pravno valjanog, te razvoja elektroničkog poslovanja u cjelini. Pri izradi rada primijenjena je deduktivna metoda kojom se polazilo od općih činjenica i informacija vezanih uz elektroničko poslovanje i digitalni potpis, metoda kompilacije
korištena je za preuzimanje tuñih rezultata istraživanja, uz metodu deskripcije i analize, dok je zaključak izveden metodom sinteze podataka i činjenica do kojih se došlo pisanjem ovog rada.
 
Datum 2011-04
 
Vrsta resursa Teza
NonPeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Jezik en
 
Prava
 
Identifikator http://eknjiznica.unipu.hr/93/1/2011_45.pdf
Vrh, Nives (2011) Digitalni potpis. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.