Pojedinosti o zapisu

Integracija marketinške komunikacije u grupaciji Valamar

E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Relacija http://eknjiznica.unipu.hr/107/
 
Naslov Integracija marketinške komunikacije u grupaciji Valamar
 
Autor Brenko, Anastassia
 
Tema 339.1 Opća pitanja trgovine. Tržište
 
Opis Marketing je široko područje koje ne obuhvaća samo promoviranje proizvoda, kao što je uobraženo mišljenje, nego mnogo procesa prije promoviranja proizvoda na tržištu. Nakon promoviranja proizvoda posao marketinga nije gotov, on se brine da potrošači ponovno kupe taj isti proizvod, tj. da izgrade dugoročnu lojalnost prema marki proizvoda.
Uloga marketinga je sve značajnija u svakodnevnom životu pa se nastoji postići što bolja povezanost instrumenata marketinškog miksa, ali također i alata marketinške komunikacije. U tu svrhu dolazi do pojave integrirane marketinške komunikacije. Iako je to noviji teorijski koncept (pojavila se devedesetih godina prošlog stoljeća) može se reći da se polako razvija te se sve više kompanija koristi integriranim marketinškim komunikacijama kao sredstvom promocije i izgradnje dugoročne lojalnosti potrošača prema svom proizvodu ili usluzi. Kao i svaki teorijski koncept tako i ona nije još doživjela svoj puni procvat, ima još onih koji su skeptični pri spominjanju integrirane marketinške komunikacije i primjenjivanju u svom poduzeću. Međutim, polako se dokazuje značaj primjene integrirane marketinške komunikacije te se uviđa da ako se želi biti u korak s najboljima treba i prihvatiti sve novine i ukorporirati ih u svoj postojeći sustav.
Svrha ovog diplomskog rada je da se pobliže objasne oblici marketinške komunikacije koji se koriste u procesu promocije, te koji čine integrirane marketinške komunikacije. Cilj ovog rada je prikazati na primjeru poduzeća (u ovo slučaju hotelske grupacije Valamar) da li su integrirane marketinške komunikacije u primjeni u tom poduzeću, da li se oni prilikom promoviranja svoje usluge koriste svim oblicima komunikacijskog miksa te da li je to doprinjelo boljem položaju poduzeća na tržištu.
Diplomski rad podijeljen je na tri dijela. U prvom poglavlju definira se sam pojam marketinga, njegove koncepcije, opisuje se pojam marketinga usluga, pojam marketinškog upravljanja, te pobliže se opisuju elementi proširenog marketing miksa. Drugo poglavlje definira pojam same komunikacije i razvoja djelotvorne komunikacije. U ovom poglavlju definira se i sama tema ovog rada, a to je integracija marketinške komunikacije, njezin značaj, kao i oblici koji čine komunikacijski miks. U trećem poglavlju nastoji se na primjeru poduzeća Valamar prikazati da li ono primjenjuje integrirane marketinške komunikacije, te se daje kritički osvrt na integriranu marketinšku komunikaciju općenito i u poduzeću Valamar. Metode znanstvenog rada kojima sam se koristila pri izradi ovog diplomskog rada su metoda kompilacije, metoda analize, te metode indukcije i dedukcije.
 
Datum 2011-05
 
Vrsta resursa Teza
NonPeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Jezik en
 
Prava
 
Identifikator http://eknjiznica.unipu.hr/107/1/2011_32.pdf
Brenko, Anastassia (2011) Integracija marketinške komunikacije u grupaciji Valamar. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.