Pojedinosti o zapisu

Problem nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj

E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Relacija http://eknjiznica.unipu.hr/108/
 
Naslov Problem nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj
 
Autor Tominović, Petar
 
Tema 331.5 Tržište rada. Zapošljavanje
 
Opis U ovom će se radu istraţiti uzroci i posljedice nezaposlenosti u RH, te kretanje nezaposlenosti u zadnjih deset godina. Cilj je proučiti kretanja nezaposlenosti u RH i mjere kojima se suzbija nezaposlenost. Povod za odabir ove teme je aktualnost teme i sve veći broj nezaposlenih u RH. Nezaposlenost kao sociološka i ekonomska kategorija uzrokuje negativne pojave u razvitku ekonomije svake zajednice, u uskoj je vezi sa stupnjem ukupnog razvitka a najizravnije je povezana s ostvarenjem bruto domaćeg proizvoda po stanovniku. Problem nezaposlenosti je egzistencijalni problem svakog pojedinca, kada nema mogućnost da svoju radnu snagu pretvori u novac i da time na slobodnom trţištu vrijednost svoje radne snage razmjenjuje za dobra koja su mu potrebna. Nezaposleni pojedinac ne samo što je nesretan i pod stresom nego to stanje doţivljava kao stanje beznadnosti čime je ugroţen njegov ţivotni opstanak. Nakon uvoda, u drugom poglavlju je definirana nezaposlenost i istraţeni su načini mjerenja nezaposlenosti, a u trećem su objašnjeni oblici i uzroci nezaposlenosti. Četvrto poglavlje se odnosi na nezaposlenost u RH gdje su analizirani stanje i trendovi, dok su u petom poglavlju opisane mjere za suzbijanje nezaposlenosti. Iako nas prije svega zanimaju ekonomski uzroci i posljedice nezaposlenosti, zbog uske povezanosti ekonomskih pojava s ostalim društvenim procesima šesto poglavlje istraţuje socijalne posljedice nezaposlenosti.
 
Datum 2011-06
 
Vrsta resursa Teza
NonPeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Jezik en
 
Prava
 
Identifikator http://eknjiznica.unipu.hr/108/1/2011_31.pdf
Tominović, Petar (2011) Problem nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.