Pojedinosti o zapisu

Strategija marketinga „The Walt Disney Company“

E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Relacija http://eknjiznica.unipu.hr/145/
 
Naslov Strategija marketinga „The Walt Disney Company“
 
Autor Palin, Luana
 
Tema 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
 
Opis Marketing je enigma. U isto vrijeme jednostavan je i kompleksan; direktan i kompliciran; filozofija ili stanje duha i dinamična poslovna funkcija; nov je i star u isto vrijeme. Dobar marketing nije slučajan, već je rezultat pažljivog planiranja i realizacije. Primjena se stalno mijenja i usavršava praktično u svim djelatnostima u cilju povećanja prilika za uspjeh na tržištu. Marketing je istovremeno "umjetnost" i "znanost" - stalna je tenzija između determiniranog dijela marketinga i njegove kreativne strane. Uspješne tvrtke prakticiraju umjetnost tržišnog orijentiranog strateškog planiranja; strateško razmišljanje predstavlja novu perspektivu u području marketinga; nadomjestio je konvencionalno dugoročno planiranje. U današnjem mnoštvu zabavnih proizvoda i dostupnost mnogih supstituta, problem je imati konkurentsku prednost koja će privući klijente. Predmet istraživanja se odnosi na strategiju marketinga The Walt Disney Company kao osnovni način čime se stvara konkurentska prednost a time i veći broj kupaca. Objekt istraživanja se odnosi na pojedine faze i elemente strategije marketinga. Radna hipoteza: znanstvenim saznanjima o strategiji marketinga i
njenih sastavnica, analiziraju se određene strategije koje nose Disney Company na vodeću svjetsku poziciju. Cilj ovoga rada je upoznati strategiju marketinga i njezinu primjenu u
praksi na primjeru poznate svjetske kompanije Disney Company koja se nalazi na vodećoj poziciji medijskog giganta. Industrija zabave mora pratiti novonastala tržišna kretanja i prilagođavati im svoje poslovne strategije. Globalni porast životnog standarda, diskrecijskog dohotka te slobodnog vremena stvara novi tržišni segment sklon zabavi i željan zabavnih putovanja. The Walt Disney
Company je jedno od onih poduzeća koji su svojom strategijom uspjela ostvariti rezultate bez premca. Disney, viđena s dječjim očima kao slatki svijet snova i čuvar tradicionalnih obiteljskih vrijednosti ustvari je prava nemilosrdna mašinerija novca. Prema procjeni je barem
jedan od tri stanovnika svijeta pogledao neki Disneyev film, a to može dati uvid o moći i općoj prisutnosti u životima ljudi. Rad je podijeljen u dva temeljna dijela; prvi dio se odnosi na teoriju odnosno nastoji obrazložiti strategiju marketinga, ono što obuhvaća i kako se dijeli strateško planiranje. Drugi dio opisuje primjenu strategije na primjeru The Walt Disney Company. Drugo poglavlje počinje sa glavnom temom koja je pokrenula cijelo istraživanje odnosno definira strategiju marketinga, opisuje osnovne karakteristike koje služe za bolje
razumijevanje ovog pojma te determinira strateški marketinški plan i njegovu strukturu. Treće poglavlje odnosi se na misiju, viziju i strateške ciljeve kao glavne sastavnice strategije poduzeća. Četvrto poglavlje analizira strateško okruženje, unutarnje i vanjske čimbenike o kojima svako poduzeće mora voditi brigu, znati kako s njima rukovati, prilagoditi se, te iskoristiti svaku povoljnu priliku. Posebno se ističe SWOT analiza, koja ima veliki utjecaj na izbor strategije marketinga. U petom poglavlju opisan je strateški marketing, nezaobilazna točka svakog poduzeća. Opisana je segmentacija, izbor ciljnog tržišta i pozicioniranje. Šesto poglavlje se odnosi na izbor strategije marketinga; opisane su neke strategije kao
najrelevantnije i češće u praksi. Posebno se ističu tri generičke strategije Portera, strategije diferencijacije proizvoda i strategije rasta. Sedmo je poglavlje posvećeno marketinškom miksu i opisu njegovih sastavnica. Osmo poglavlje objašnjava organiziranje, primjenu i vrednovanje strategije marketinga; tako završava prvi dio rada. Drugi dio je praktični, opisuje strategiju marketinga na primjeru Disney Company. Deveto poglavlje posvećeno je biografiji Walt Disneya, zanimljivom i teškom životu koji je utjecao na poslovne odluke a u krajnosti pomogao u izgradnji baštine uspjeha. Deseto poglavlje daje kratki osvrt na društvo, osnovnim karakteristikama i značajkama. U jedanaestom poglavlju određuju se vizija, misija i ciljevi kompanije. Dvanaesto poglavlje razrađuje unutarnje i vanjsko okruženje te SWOT analizu. U trinaestom poglavlju opisana je strategija segmentacije, ciljno tržište društva i njegovo pozicioniranje u umovima potrošača. Četrnaesto poglavlje opisuje različite strategije koje je kompanija primijenila; pošto se radi o najvećem medijskom gigantu teško je opisati sve njegove poteze, međutim opisana su
najvažnija djela i strateške odluke. U sljedećem poglavlju opisan je marketinški mix kompanije s uslužnog aspekta.
Rad završava s kritičkim osvrtom a nakon toga dolazi zaključak. Prilikom izrade ovoga rada korišteni su sekundarni podaci, tema je obrađena analizom na
temelju stručne literature, razne knjige te značajnu je važnost imao Internet odnosno materijali u elektroničnom obliku i baze podataka, pošto tiskana literatura nije bogata Disneyjevim sadržajima. U radu su korištene metode deskripcije na temelju korištene literature.
 
Datum 2011-09
 
Vrsta resursa Teza
NonPeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Jezik en
 
Prava
 
Identifikator http://eknjiznica.unipu.hr/145/1/2011_87.pdf
Palin, Luana (2011) Strategija marketinga „The Walt Disney Company“. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.