Pojedinosti o zapisu

Sustavi znanja u postizanju izvrsnosti u poslovnoj karijeri menadžera

E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Relacija http://eknjiznica.unipu.hr/157/
 
Naslov Sustavi znanja u postizanju izvrsnosti u poslovnoj karijeri menadžera
 
Autor Diklić, Katarina
 
Tema 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja
 
Opis Sustavi znanja odnosno, sustavi temeljeni na znanju (STZ) predstavljaju podskup informacijskih sustava. Radi se o sustavima temeljenim na metodama i tehnikama umjetne inteligencije, a sastoje se od dvije glavne komponente: mehanizma za zaključivanje i baze znanja. Sustavi temeljeni na znanju predstavljaju način prikupljanja i korištenja znanja stručnjaka, pretvarajući znanje u računalni oblik, čime ono postaje dostupno svakome i neograničeno. Time omogućuju rješavanje problema za koje su inače potrebni stručnjaci, bez potrebe prisutnosti nositelja znanja.
Alati za izradu konceptualnih mapa služe za izgradnju modela znanja, pod kojima se podrazumijeva skup konceptualnih mapa i resursa o određenoj domeni znanja. Omogućuju korisnicima, pojedincima ili organizacijama da grafički, u obliku konceptualne mape izraze njihovo razumijevanje iz određenog područja znanja. Olakšavaju manipulaciju modela znanja, te se mogu koristiti za organiziranje i pretraživanje širokog volumena informacija i medija. Konceptualne se mape mogu nalaziti bilo gdje na Internetu, omogućavajući suradnju, dijeljenje, pregledavanje i pretraživanje istih. Izvrstan menadžer mora iznimno dobro upravljati organizacijom uz istovremeno postizanje izvrsnih rezultata. Da bi to postigao mora biti sposoban s lakoćom sakupljati i asimilirati bitne činjenice i znanja. Hipoteze rada su:
1. Alati za konceptualno mapiranje omogućavaju prikupljanje i korištenje znanja eksperata.
2. Menadžeri koji koriste konceptualne mape doprinose izvrsnosti organizacije.
Ciljevi rada jesu ukazati na važnost informacija i znanja kao osnovnog resursa svakog suvremenog menadžera i organizacije koja želi postići i održati konkurentsku prednost; analizirati CmapTools softverski alat za modeliranje znanja primjenom konceptualnih mapa te prikazati praktičnu primjenu konceptualnih mapa u poslovnim aplikacijama. U početnim dijelovima rada koriste se znanstvene metode: deskripcije, analize, sinteze, usporedbe, indukcije i dedukcije. Glavni dio rada čini analiza mogućnosti softverskog alata za modeliranje znanja putem konceptualnih mapa, kao i istraživanje raširenosti njegove uporabe. Pretpostavku o doprinosu korištenja alata konceptualnog modeliranja izvrsnosti menadžera nije bilo moguće izravno potvrditi i to je učinjeno posredno, utvrđivanjem izvrsnosti poslovnih organizacija koje koriste navedene alate. Njeno potvrđivanje zahtijeva dodatno znanstveno istraživanje koje nije bilo predmetom izrade ovog diplomskog rada. U drugom poglavlju prikazuju se koncepti nove ekonomije odnosno, ekonomije znanja. Ukazuje se na važnost temeljnih neopipljivih resursa nove ekonomije – znanja i informacija, te informacijske i komunikacijske tehnologije u sve dinamičnijem globalnom tržišnom okruženju. Treće poglavlje opisuje osnovne karakteristike, znanja i kompetencije suvremenih menadžera. Govori se o inventivnom menadžeru kao novoj generaciji menadžera, naglašavajući važnost cjeloživotnog učenja i „mekih“ vještina. U četvrtom poglavlju razlaže se pojam izvrsnosti i izvrsnog menadžera. Ukazuje se na nužnost provođenja promjena u organizaciji koje su dio svakodnevnog poslovanja, te otpore na promjene kao prirodne ljudske reakcije. Navode se razlozi otpora na promjene i prijedlozi za minimiziranje istih. Dan je kratak osvrt tradicionalnih menadžera i menadžera nove generacije. U petom poglavlju govori se o informacijskim sustavima kao potpori upravljanju i odlučivanju. Naglašava se važnost odlučivanja na svim razinama u organizaciji, na temelju pravovremenih i točnih informacija. Raspravlja se o problemu „informacijske poplave“, odnosno o glavnom problemu suvremenog poslovanja, a to je – kako iz mase općenito dostupnih informacija stvoriti korpus korisnog znanja. Pažnja se skreće na organizaciju znanja, odnosno organizaciju koja uči. Razlažu se pojam i vrste znanja, i naglašava potreba upravljanja znanjem radi ispunjenja ciljeva poslovanja, opstanka u dinamičnom okruženju i stvaranja konkurentske prednosti.
Što su mentalne mape, kako se izrađuju, njihovo djelovanje i primjena razlažu se u šestom poglavlju. Govori se o Tony Buzanu – ocu mentalnih mapa. Pomoću mentalnih mapa mogu se uspješno postavljati ciljevi, može se planirati, upravljati, rješavati probleme i postizati ciljeve. Radi se o vrhunskom organizacijskom alatu za razmišljanje.
U sedmom se poglavlju prezentiraju konceptualne mape, njihove karakteristike, i sličnosti sa mentalnim mapama. Bez obzira na postojanje razlika, u pravilu računalna potpora ne pravi razlike između konceptualnih i mentalnih mapa, i ostavljena je sloboda korisniku kako će organizirati pojmove i za što će ih koristiti. Praktičnom upotrebom softverskog alata za modeliranje znanja (CmapTools) predstavljen je sam program za izgradnju konceptualnih mapa i postupak kreiranja istih.
U osmom se poglavlju prikazuje praktična primjena mentalnih mapa u suvremenim poslovnim aplikacijama koristeći se empirijskom studijom u kojoj se determinira korištenje konceptualnih mapa i alata za konceptualno mapiranje po raznim kriterijima; po zemljama korisnicima, po jezičnim skupinama i po područjima korištenja, pridajući posebnu pažnju poslovnim korisnicima, odnosno, korištenju konceptualnih mapa i alata u poslovanju. Nakon svega navedenog, u devetom se poglavlju pokušava dokazati hipoteza da upravo korištenje mentalnih mapa doprinosi postizanju izvrsnosti suvremenog menadžera. U desetom se poglavlju navodi što su bili ciljevi rada te osnovni zaključci svake cjeline.
 
Datum 2011-02
 
Vrsta resursa Teza
NonPeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Jezik en
 
Prava
 
Identifikator http://eknjiznica.unipu.hr/157/1/2011_10.pdf
Diklić, Katarina (2011) Sustavi znanja u postizanju izvrsnosti u poslovnoj karijeri menadžera. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.