Pojedinosti o zapisu

Konkurentnost hrvatskog turizma s aspekta ulaska u EU

E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Relacija http://eknjiznica.unipu.hr/158/
 
Naslov Konkurentnost hrvatskog turizma s aspekta ulaska u EU
 
Autor Martinčević, Josipa
 
Tema 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
 
Opis Turizam je sveprisutan u današnjem okruženju, najmasovnija i najdinamičnija je društveno ekonomska pojava suvremenog društva, zbog sve brţeg načina života prešao je iz sekundarne u primarnu ljudsku potrebu. S obzirom da ljudi danas na poslu provode puno vremena, pa ga imaju manje za obitelj i dokolicu, potreban im je bijeg od stvarnosti i promjena okruženja, to je trenutak kada „nastupa“ turizam. Turizam je zbog svoje važnosti za ljudsku svijest, bitan pokretač svjetskog gospodarstva. Uzimajući u obzir važnost turizma kao globalne pojave cilj je ovog diplomskog rada najprije definirati pojam konkurentnosti u današnjim okvirima globalne ekonomije, pojmovno odrediti konkurentnost turizma, a zatim sagledati pokazatelje konkurentnosti turizma s aspekta ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Kako bi se moglo doći do samog cilja ovog rada, rad je podijeljen na pet poglavlja, u drugom poglavlju prikazana su obilježja i stanje hrvatskog turizma, od smještajnih kapaciteta, strukture turista do tržišne perspektive. U trećem poglavlju definiran je i određen pojam konkurentnosti. Prikazano je Globalno izvješće o konkurentnosti s indeksima konkurentnosti za određene zemlje i Nacionalno vijeće za konkurentnost. Nadalje, u ĉetvrtom poglavlju je prikazano kvantitativno i kvalitativno odreĊenje pojma konkurentnosti u turizmu i usporedba konkurentnosti hrvatskog turizma s odabranim zemljama. Metode korištene u radu su analiza, sistematizacija i reinterpretacija informacija sadržanih u korištenim izvorima literature.
 
Datum 2011
 
Vrsta resursa Teza
NonPeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Jezik en
 
Prava
 
Identifikator http://eknjiznica.unipu.hr/158/1/2011_11.pdf
Martinčević, Josipa (2011) Konkurentnost hrvatskog turizma s aspekta ulaska u EU. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.