Pojedinosti o zapisu

Kompenzacije za rad

E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Relacija http://eknjiznica.unipu.hr/160/
 
Naslov Kompenzacije za rad
 
Autor Horvatin, Andrea
 
Tema 331 Rad. Zaposlenost. Poslodavci, zaposleni. Ekonomika rada. Organizacija rada.
 
Opis Materijalno nagrađivanje i njegov stimulacijski aspekt kao sredstvo poticanja radne aktivnosti bilo je poznato i korišteno u davnoj prošlosti. Moderan svijet poslovanja obilježavanju stalni transformacijski procesi. Ni tvrtke kao dio tog sustava nisu izuzete od promjena. Cilj ovog istraživanja je da se pobliže pokažu kompenzacije za rad, kao i najvažnija kompenzacija između poslodavca i zaposlenika, a to je plaća. Metode koje su se koristile su literature na temu managementa i ljudskih potencijala, a ponajviše istraživanje na Internetu i istraživanje kako se kompenzacije za rad primjenjuju u praksi. To se i prikazalo na primjeru jedne tvrtke. Rad je strukturiran počevši od pojma i razvoja funkcije upravljanja ljudskih potencijala i samog pojma kompenzacija. U daljnjem radu opisane su motivacijske tehnike, a danim primjerom iz prakse pobliže se pokazalo kako to funkcionira u tvrtki. Transformacijska narav tvrtki, i posebno neprekidna potreba za upravljanjem promjenama radne snage, traži odgovor na pitanje kako u takvim uvjetima strukturirati sustav kompenzacija. Iskustva i istraživanja potvrđuju da se odgovor može pronaći u usklađenosti etapa u razvoju biznisa, zahtjeva tržišta za plaćanjem vanjskih talenata i načina plaćanja. Uspješno usklađivanje toga ne zahtijeva samo visoku razinu stručnosti već i određenu odvažnost i spremnost za prihvaćanje promjena. Promatrajući sustav materijalnog nagrađivanja danas iz globalne perspektive, uviđamo da još postoje znatne razlike u načinima plaćanja, odnosno nagrađivanja. Tako npr. postoje velike razlike u sustavima plaćanja između različitih zemalja zbog različite hijerarhije nacionalnih vrijednosti. Svi su inficirani intenzivnom konkurencijom i utrkom za kupcima i kritičnim vještinama, na sve utječe globalno financijsko tržište i svi traže kako razumjeti i uravnotežiti golemu količinu informacija i tehnologija izvan nacionalnih granica. Sve se tvrtke susreću sa sličnim pritiscima, ali odgovori na te pritiske su različiti. Nagrađivanje uključuje ne samo izravne isplate u gotovini već i neizravna plaćanja u obliku zaposleničkih beneficija i poticaja. Ono motivira zaposlenike u dostizanju više razine produktivnosti. U skladu s time, to je i kritična komponenta koja se javlja u odnosima između poslodavaca i zaposlenika. Na kompenzacije utječu različite silnice poput tržišta radne snage, pregovora između poslodavaca i sindikata, državnog zakonodavstva i filozofije top menadžmenta. To je izvanredno dinamično područje. Kompenzacijski sustavi i sustavi nagrađivanja mogu postati značajan alat za potporu globalnog načina razmišljanja ili mogu formirati znatne zapreke koje pak mogu blokirati put. Za organizacije koje se natječu na svjetskom tržištu, upravljanje kompenzacijama i sustavima nagrađivanja uvijek je ovisilo o razumijevanju socijalnih, ekonomskih i političkih promjena koje se pojavljuju u zemljama u kojima djeluju.
 
Datum 2011-02
 
Vrsta resursa Teza
NonPeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Jezik en
 
Prava
 
Identifikator http://eknjiznica.unipu.hr/160/1/2011_13.pdf
Horvatin, Andrea (2011) Kompenzacije za rad. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.