Pojedinosti o zapisu

Konkurentske prednosti hrvatskih proizvođača

E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Relacija http://eknjiznica.unipu.hr/295/
 
Naslov Konkurentske prednosti hrvatskih proizvođača
 
Autor Dinčir, Diana
 
Tema 330.3 Dinamika gospodarstva. Kretanje gospodarstva
65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija
 
Opis Razvoj operacijskog managementa i konkurentnosti donosi mnoge promjene u društvo. Utjecaj takvih promjena vidljiv je i u hrvatskim poduzećima. Iako je Hrvatska zemlja s izrazitim razvojem malog i srednjeg poduzetništva, orjentacija na globalno tržište veliki je izazov za hrvatsko poduzetništvo. Ovaj rad sadrži odrednice konkurentnosti hrvatskog poduzetništva; čimbenike stvaranja globalne konkurencije te daje detaljan prikaz konkurentnosti hrvatskih poduzeća kroz četiri ključne dimenzije: kvalitetu, trošak, vrijeme i fleksibilnost. Veliku važnost ima provedeno istraživanje koje prikazuje primjenu teorije ograničenja i modela stožca kao bitne pokazatelje konkurentnosti. Svrha istraživanja je istražiti koliko su konkurentna hrvatska proizvodna poduzeća i koja je od dimenzija konkurentnosti prioritetna za njih. Fokusirajući se na temeljne dimenzije konkurentnosti dan je pregled rezultata mogućnosti konkuriranja hrvatskih poduzeća na globalnom tržištu i funkcioniranja proizvodnih poduzeća u Hrvatskoj na temelju ključnih prioriteta konkurentnosti. Koristeći se SPSS programom dolazimo do zaključka da hrvatska poduzeća najčešće konkuriraju kvalitetom, smatrajući je najjačim prioritetom konkurentnosti. Međutim, hrvatska poduzeća konkuriraju i na svim ostalim dimenzijama, iako nešto manjim intenzitetom. Iz toga proizlazi sljedeći zaključak: hrvatska poduzeća su relativno mala, ona ne mogu konkurirati na razini velikih svjetskih kompanija, stoga bi se trebala orjentirati na razvoj malog i srednjeg poduzetništva koje im donosi veću korist na globalnom tržištu nego što nosi forsiranje velikih poduzeća koja nisu spremna na konkurenciju koju tržište nudi.
Ključne riječi: operacijski management, konkurentnost, dimenzije konkurentnosti, teorija ograničenja, model stožca
 
Datum 2010-09
 
Vrsta resursa Teza
NonPeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Jezik en
 
Prava
 
Identifikator http://eknjiznica.unipu.hr/295/1/2010_125.pdf
Dinčir, Diana (2010) Konkurentske prednosti hrvatskih proizvođača. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.