Pojedinosti o zapisu

Upravljanje kvalitetom u poslovnom informacijskom sustavu

E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Relacija http://eknjiznica.unipu.hr/297/
 
Naslov Upravljanje kvalitetom u poslovnom informacijskom sustavu
 
Autor Žužić, Sanja
 
Tema 330.47 Ekonomska informatika
 
Opis Živimo u eri sve veće globalizacije svjetskoga tržišta, ubrzanoga razvitka visokih tehnologija te njihove sve veće primjene u poslovnim organizacijama. Globalizacija znači i snažno jačanje konkurencija i sve zaoštrenije uvjete plasmana, a tehnologija pak omogućuje da pojedini proizvođači uporabom tog, tako i ostalih čimbenika suvremenog načina poslovanja stvaraju realne pretpostavke za vlastito uspješno tržišno nadmetanje i u takvim otežanim uvjetima. Informacije predstavljaju ključni resurs poslovanja bez kojeg nije moguće donositi kvalitetne odluke. Informacijska tehnologija, koja predstavlja spregu računala, telekomunikacija i softvera, jedna je od ključnih generičkih tehnologija koja omogućuje učinkovit rad organizacija i njihovu konkurentnost na tržištu.
Učinkovito obavljanje poslova zahtjeva kvalitetne informacije. Svaki poslovni sustav ima svoj informacijski sustav koji prikuplja, pohranjuje, čuva, obrađuje i isporučuje informacije. Cilj je informacijskog sustava obraditi informacije potrebne pri obavljanju poslovnog procesa, upravljanju poslovnim sustavom te u komunikaciji i suradnji među sudionicima poslovanja. Cilj ovog rada je prikazati važnost suvremenog poslovanja uz potporu informacijskog sustava. Poslovni informacijski sustav je budućnost poslovanja, put prema uspjehu i opstanak na tržištu. Ali pritom nije dovoljno samo koristiti informacijski sustav već ga treba pravilno održavati i brinuti o njegovoj kvaliteti. Jedna od osnovnih zadaća poduzeća je i upravljati kvalitetom informacijskog sustava, a to je glavna tema rada. Pored uvoda i zaključka rad se sastoji od četiri poglavlja. U prvom poglavlju stoji definicija informacijskog sustava, koji su mu ciljevi i od čega se sastoji. Također govorimo i o komponentama informacijskog sustava. Zatim se oslanjamo na razvoj softvera i softversku industriju, čiji se broj iz dana u dan povećava, o njezinoj različitosti s obzirom na ostale industrije, te koje su njezine karakteristike. Drugo poglavlje obuhvaća kvalitetu, njezinu definiciju i razvoj kroz prošlost. Ovdje se prvi put spominje pojam upravljanja kvalitetom, kao glavna tema rada. Navodimo i koje su specifičnosti upravljanja kvalitetom u proizvodnji softvera.
Treće poglavlje opisuje metode i standarde koji se koriste pri upravljanju kvalitetom. I ukoliko tvrtka pravilno upravlja kvalitetom svog softvera, to za nju znači bitan korak ispred konkurencije. Opširnije opisujemo međunarodnu normu ISO 9000, kao najvažniju normu upravljanja kvalitetom i norme koje se nadovezuju na ISO 9000, a to su ISO 27000 - upravljanje informacijskom sigurnošću i ISO 20000 - upravljanje informatičkim uslugama, standardi koji također koji imaju utjecaj na poslovni informacijski sustav. Nadalje je govora o projektu TickIT i njegovom povezanošću sa standardom 9000. Jedna od metoda upravljanja kvalitetom je i CMM metoda, te standardi ISO 15504 - SPICE (Software process improvement capability determination) i ISO 25000 - Software engineering – Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) koji uključuje i ISO 9126. Međutim, među tisućama ISO standarda nalaze se i drugi vezani za informatičku industriju. Teorijske postavke ovog rada potvrđene su praktičnim primjerom iz Uljanik IRI-ja d.o.o., društvo koje pruža informatičku podršku svojim članicama. Dan je kratak opis njihove djelatnosti i njihovih ciljeva, a ono najvažnije je kako oni upravljaju kvalitetom u svom poduzeću, uspoređujemo njihovu metodologiju Oracle CDM i ISO 9000. I iako nemaju certifikat ISO 27000, u velikoj mjeri se oslanjaju na njega. To je tema četvrtog poglavlja.
 
Datum 2009-12
 
Vrsta resursa Teza
NonPeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Jezik en
 
Prava
 
Identifikator http://eknjiznica.unipu.hr/297/1/2009_154.pdf
Žužić, Sanja (2009) Upravljanje kvalitetom u poslovnom informacijskom sustavu. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.