Pojedinosti o zapisu

Informacijski sustav proizvodnog poduzeća

E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Relacija http://eknjiznica.unipu.hr/302/
 
Naslov Informacijski sustav proizvodnog poduzeća
 
Autor Pincin, Emanuela
 
Tema 330.47 Ekonomska informatika
 
Opis Cilj ovog istraživanja jest pokazati kako dominaciju informacijske funkcije treba staviti u prvi plan razvoja informacijskih sustava poduzeća koja ujedno stvara potrebu za većom razinom informacijske pismenosti svih zaposlenih, posebno menedžera. Većina zaposlenih neovisno o tome koje poslove obavljaju, u radu se koriste suvremenim informacijskim tehnologijama. U prvom dijelu ovog rada opisane su bitne značajke poduzeća i njegove okoline poput same definicije poduzeća, njegove samostalnosti, strukture, vrste poduzeća i slično. Svako poduzeće prilikom osnivanja mora postaviti svoj cilj, misiju, viziju i strategiju. Osim toga, mora imati odgovarajuću organizacijsku strukturu i djelotvoran menadžment kako bi mogao uspješno poslovati.
U drugom dijelu govori se o specifičnostima proizvodnog poduzeća. Spomenute su osnovne funkcije proizvodnje, proizvodnog sustava, odgovornost proizvodnje, proizvodna strategija, oblikovanje i razvoj proizvoda. Mogućnost opstanka suvremenih industrijskih poduzeća može se pojednostavljeno svesti na njihovu sposobnost proizvodnje potrebne količine kvalitetnih proizvoda prema prihvatljivim cijenama. U mnogim industrijskim poduzećima to se može postići samo uz kompjutorsku podršku. Zahvaljujući razvoju informacijskih tehnologija, ova kompjutorska podrška je ostvarljiv cilj. Suvremene informacijske tehnologije, omogućavaju barem djelomičnu materijalizaciju, te upravljanje znanjima i informacijama. Preduvjet upravo takvog uspješnog gospodarenja informacijama i znanjima izgradnja je odgovarajućih informacijskih sustava. Svaki se informacijski sustav može najbrže opisati odgovorima na pitanja kao što su cilj ili svrha, koje su mu funkcije i od čega se sastoji. Četvrti dio ovog rada pojašnjava prethodna tri poglavlja na temelju konkretnog primjera, informacijski sustav i njegovu proizvodnju u poduzeću G.I.I. Tube d.o.o. iz Tupljaka. Dotaknuta je tema samog proizvodnog sustava navedenog poduzeća, njegova politika kvalitete i proizvodnja. U poglavlju informacijskog sustava spominje se njegova uloga i funkcija u poduzeću. Tok proizvodnje prikazan je uz pomoć dijagrama tokova proizvodnje.
Informacijski sustav svakog poduzeća je sastavni dio njegova poslovanja i možemo zaključiti da je danas nezamislivo raditi bez različitih modernih tehnologija informacijskih sustava. Ne postoji organizacija koja nema informacijski sustav. U svakom informacijskom sustavu informacija je ključni resurs, zbog koje se i uspostavlja sustav kako bi se što bolje i praktičnije moglo iskoristiti njezin sadržaj.
 
Datum 2009-11
 
Vrsta resursa Teza
NonPeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Jezik en
 
Prava
 
Identifikator http://eknjiznica.unipu.hr/302/1/2009_151.pdf
Pincin, Emanuela (2009) Informacijski sustav proizvodnog poduzeća. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.