Pojedinosti o zapisu

Instrumenti monetarne politike u Republici Hrvatskoj

E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Relacija http://eknjiznica.unipu.hr/306/
 
Naslov Instrumenti monetarne politike u Republici Hrvatskoj
 
Autor Suhanji, Dajana
 
Opis Instrumenti monetarne politike razlikuju se od zemlje do zemlje ovisno o razvijenosti novčanog sustava i ciiljevima monetarne politike. Cilj ovoga rada je utvrditi najznačajnije instrumente koje primjenjuje Hrvatska narodna banka od hrvatske monetarne samostalnosti do danas, te usporediti instrumente koje primjenjuju Federalne rezerve i Europska središnja banka, kao dvije značajne monetarne institucije, sa instrumentarijem Hrvatske narodne banke. Promatrajući praksu Hrvatske narodne banke, od stjecanja hrvatske samostalnosti do danas najznačajniji instrument kreranja likvidnosti u gospodarstvu bile su intervencije na deviznom tržištu. HNB naime provodi politiku upravljano fluktuirajućeg tečaja čime uspješno održava tečaj kune stabilnim, a time i rast cijena na prihvatljivoj razini. Razlozi vođenja ovakve politike tečaja jesu visoka uvozna ovisnost hrvatskog gospodarstva te veliki inozemni dug. Vođenjem ovakve poltike limitirane su aktivnosti Hrvatske narodne banke odnosno podređene su priljevu i odljevu deviza u hrvatski bankarski sustav. Slijedeća po važnosti je politika obvezne rezerve koja je do sada bila najznačajniji instrument apsorpcije likvidnosti. Važnost ovoga instrumenta dokazuje i visina stope obvezne rezerve koja je, uspoređujući Europske zemalje, trenutno među najvišima. Redovite operacije kupnje i prodaje blagajničkih zapisa bile su značajan instrument do 2005. godine, kada su zamijenjene operacijama na otvorenom tržištu čijim je uvođenjem potaknuto je funkcioniranje kamatnog kanala. Uspoređujući širinu kamatnog kanala u Hrvatskoj sa kamatnim kanalom Europske središnje banke i Federalnih rezervi možemo zaključiti da je kod nas ta politika još uvijek nedovoljno učinkovita, u čemu ide u prilog i veća volatilnost kamatne stope na prekonoćnom tržištu. Budući da su operacije na otvorenom tržištu najznačajniji instrument kojim Europska središnja banka regulira kamatnu stopu na prekonoćnom tržištu i vodi monetarnu politiku, njihovim uvođenjem učinjen je korak u prilagodbi instrumenata monetarne politike Hrvatske instrumentariju Europske središnje banke. Ključne riječi: monetarna politika, instrumenti monetarne politike, Hrvatska narodna banka, Federalne rezerve, Europska središnja banka.
 
Datum 2009-09
 
Vrsta resursa Teza
NonPeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Jezik en
 
Prava
 
Identifikator http://eknjiznica.unipu.hr/306/1/2009_147.pdf
Suhanji, Dajana (2009) Instrumenti monetarne politike u Republici Hrvatskoj. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.