Pojedinosti o zapisu

Suvremene tendencije u logistici

E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Relacija http://eknjiznica.unipu.hr/309/
 
Naslov Suvremene tendencije u logistici
 
Autor Dolenec, Sanja
 
Tema 65.012.34 Logistika
 
Opis Već s početkom 20. stoljeća globalizacija postaje jedan od najvažnijih fenomena. Ujedno se sve više afirmira nova ekonomija koja oblikuje nove ekonomske zakonitosti i nove uvjete poslovanja. Oni su složeniji s obzirom na svakodnevne promjene u okruženju, a posebno s obzirom na napredak informatike i tehnologije. Menadžeri moraju poboljšavati konkurentnost u globalnom poslovnom okruženju sa svih aspekata poslovanja te stalno preispitivati i nadograđivati lanac vrijednosti. Dodajući tome i suvremene trendove kao što su internacionalizacija proizvodnje i trgovine, sve razvijenije prometne mreže i drugo, dakako da i logistika pod utjecajem ovih čimbenika sve više napušta tradicionalne modele poslovanja. Predmet istraživanja su suvremeni logistički modeli. Koji su i kakvi trendovi u logistici? Zašto bi neko poduzeće koristilo pojedini suvremeni model, tj. koje su koristi njegove primjene? Ovim radom se pokušava odgovoriti na postavljena pitanja, te je njegova svrha prikazati dominantne trendove u logistici posljednjih godina. Rad je strukturiran u 4 dijela. U prvom poglavlju ukratko se objašnjavaju osnovni logistički termini, naznačuju suvremeni logistički modeli te definiraju razlozi njihove pojave. Drugo poglavlje posvećeno je informacijskim tijekovima i s njima povezanim novim logističkim koncepcijama. Slijedi cjelina o utjecaju internetske tehnologije na logistički informacijski sustav poduzeća. Zanimljivo je istražiti i trendove u osvajanju suvremenih logističkih koncepata u hrvatskom gospodrastvu, stoga je zadnje poglavlje rada posvećeno upravo tome s posebnim osvrtom na poduzeće «Podravka» d.d. Prilikom izrade završnog rada korištene su sljedeće metode istraživanja: induktivna i deduktivna metoda, metoda analize i sinteze, metoda deskripcije, metoda klasifikacije, komparativna metoda te metoda kompilacije.
 
Datum 2009-09
 
Vrsta resursa Teza
NonPeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Jezik en
 
Prava
 
Identifikator http://eknjiznica.unipu.hr/309/1/2009_144.pdf
Dolenec, Sanja (2009) Suvremene tendencije u logistici. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.