Pojedinosti o zapisu

Transmisijski sustav u Republici Hrvatskoj

E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Relacija http://eknjiznica.unipu.hr/316/
 
Naslov Transmisijski sustav u Republici Hrvatskoj
 
Autor Žagrić, Helena
 
Opis Transmisijski sustav je sustav funkcionalno povezanih varijabli koje utječu na promjene u ponudi i potražnji novca. On djeluje putem kanala monetarne transmisije koje svrstavamo u četiri skupine: kanal kamatne stope, kanal tečaja, kreditni kanali i kanal cijena vrijednosnica i cijena stanova i zemljišta. Glavni pokretač transmisijskog mehanizma u Republici Hrvatskoj je monetarna politika. Monetarnu politiku u Republici Hrvatskoj provodi Hrvatska narodna banka i to kroz svoje operacije. Postoji pet vrsta operacije HNB-a a to su: operacije na otvorenom tržištu, stalno raspoložive mogućnosti, obvezna pričuva, mjere za ograničavanje rasta inozemnog zaduženja te ostali instrumenti. Operacije Hrvatske narodne banke su bitne jer upravo one čine kanale monetarnog prijenosa u Republici Hrvatskoj. Dva najznačajnija kanala hrvatske monetarne transmisije su devizne aukcije i repo operacije. Hrvatska je visoko eurizirana zemlja pa se podrazumijeva da će glavni kanal transmisije biti upravo kanal tečaja. To Republiku Hrvatsku čini drukčijom od zemalja članica Europske unije gdje je glavni kanal transmisije upravo kanal kamatne stope. Repo operacije koje su uvedene 2005. godine dobar su početak ka okretanju kanalu kamatne stope.
Ključne riječi: transmisijski sustav, transmisijski kanali, monetarna politika, Hrvatska narodna banka, repo operacije, devizni tečaj, Republika Hrvatska
 
Datum 2009-10
 
Vrsta resursa Teza
NonPeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Jezik en
 
Prava
 
Identifikator http://eknjiznica.unipu.hr/316/1/2009_137.pdf
Žagrić, Helena (2009) Transmisijski sustav u Republici Hrvatskoj. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.