Pojedinosti o zapisu

Povezanost psihopatskih tendencija i seksualnog sadizma

FFOS Repozitorij

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Relacija http://repo.ffos.hr/1825/
 
Naslov Povezanost psihopatskih tendencija i seksualnog sadizma
 
Autor Hojsak, Valentina
 
Opis Psihopatija i seksualni sadizam konstrukti su koji izazivaju mnogo pažnje zbog svojih karakteristika. Rezultati dosadašnjih istraživanja pokazuju da je psihopatija primarno vezana uz različite kognitivne i emocionalne deficite, dok je kod seksualnog sadizma najvažniji element seksualno uzbuđenje izazvano fizičkom i/ili emocionalnom patnjom druge osobe. Iako su oba konstrukta povezana s neseksualnim i seksualnim nasiljem te teškim kriminalnim djelima, ne postoji mnogo istraživanja koja su se bavile povezanošću ova dva konstrukta. U ovom radu prikazana su osnovna obilježja psihopatije i seksualnog sadizma te zajedničke karakteristike koje su do sada pronađene u istraživanjima. Nadalje, prikazat će se tri osnovne hipoteze koje mogu objasniti zašto se ovi konstrukti pojavljuju zajedno u istraživanjima koje obuhvaćaju zatvorsku populaciju: hipoteza seksualnih fantazija, traumatskih događaja i emocionalnih deficita s posebnim naglaskom na doživljavanje empatije. Istraživanja ukazuju da bi povezanost između ova dva konstrukta mogla utjecati na brzinu i vjerojatnost da će osoba ponoviti zločin nakon izlaska iz zatvora. Rezultati su tih istraživanja važni jer mogu imati veliki utjecaj na određivanje kazne i tretman kažnjenika. Svakako treba spomenuti i brojna ograničenja vezana uz uzorke ispitanika, različite kriterije na temelju kojih se operacionaliziraju konstrukti i mjerne instrumente koji se koriste. Također, kroz rad ukazat će se na područja koja zahtijevaju dodatna istraživanja kako bi mogli što bolje razumjeti ove konstrukte i predviđati ponašanja na koja utječu.
 
Datum 2014
 
Vrsta resursa Ocjenski rad
NonPeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) text
text
 
Jezik hr
hr
 
Identifikator http://repo.ffos.hr/1825/1/hojsak_v.docx
http://repo.ffos.hr/1825/2/hojsak_v_literatura.docx
Hojsak, Valentina (2014) Povezanost psihopatskih tendencija i seksualnog sadizma. završni rad