Pojedinosti o zapisu

Organizacija nastave povijesti prema ishodima učenja

FFOS Repozitorij

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Relacija http://repo.ffos.hr/2073/
 
Naslov Organizacija nastave povijesti prema ishodima učenja
 
Autor Šipić, Ivana
 
Opis Obrazovni sustav treba napraviti zaokret od tradicionalnih oblika poučavanja ka kurikularnom pristupu. Kurikularni pristup obrazovanju treba biti ugrađen u sve predmete, pa tako i u povijest. Suvremena nastava organizira se i planira prema ishodima učenja, pri čemu se koristi taksonomijama te aktivnim glagolima. Kurikularni pristup školu definira kao mjesto cjelovitog osobnog i socijalnog razvoja učenika. Nastoji se uravnotežiti tri elementa kurikuluma - odgojno obrazovne ciljeve iskazane kroz ishode učenja, ono što se radi u razredu te ono što se provjerava i ocjenjuje. Pripremajući nastavu, sada su na prvom mjestu ciljevi i ishodi učenja usmjereni na stjecanje kompetencija učenika, prema kojima se određuju sadržaji nastavnog rada. Pripremajući ishode učenja učitelj/nastavnik traži odgovor na tri pitanja: Što je cilj nastavnog sata koji pripremamo? Kako ćemo znati da smo usmjerili nastavu upravo prema željenom cilju? Koji sadržaji, materijali i metode su najbolji da se postigne željeni cilj? Povijest kod učenika treba izazvati sposobnost povijesnog mišljenja te učenik treba imati temeljna povijesna znanja i nakon završetka procesa poučavanja i ispunjenja ishoda, steći određene kompetencije.
 
Datum 2015
 
Vrsta resursa Ocjenski rad
NonPeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) text
text
 
Jezik hr
hr
 
Identifikator http://repo.ffos.hr/2073/1/%C5%A1ipi%C4%87%20i.docx
http://repo.ffos.hr/2073/2/%C5%A1ipi%C4%87%20i%20literatura.docx
Šipić, Ivana (2015) Organizacija nastave povijesti prema ishodima učenja. diplomski rad