Pojedinosti o zapisu

Kulturno pamćenje Drugoga svjetskog rata u romanima Igora Štiksa Elijahova stolica i Ivane Šojat-Kuči Unterstadt

FFOS Repozitorij

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Relacija http://repo.ffos.hr/2074/
 
Naslov Kulturno pamćenje Drugoga svjetskog rata u romanima Igora Štiksa Elijahova stolica i Ivane Šojat-Kuči Unterstadt
 
Autor Alvađ, Barbara
 
Opis U ovom radu bit će riječi o tome na koji se način elementi kulture pamćenja i sjećanja reflektiraju u romanima Elijahova stolica Igora Štiksa te Unterstadt Ivane Šojat-Kuči. Prikazat će se na koji način traumatična iskustva Drugog svjetskog rata, iskustvo holokausta i prešućena prošlost utječu na izgradnju identiteta likova. U radu će se teorijske postavke različitih analitičara problematike kulturnoga pamćenja i sjećanja primijeniti na spomenute književne predloške te će biti potkrijepljene konkretnim primjerima iz romana Unterstadt te Elijahova stolica. Povijesni događaji predstavljaju podlogu, odnosno uvjetuju razvoj individualnog pamćenja i sjećanja likova te će se u jednom od poglavlja istaknuti i neke od povijesnih činjenica koje su relevantne za razvoj rada.
 
Datum 2015
 
Vrsta resursa Ocjenski rad
NonPeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) text
text
 
Jezik hr
hr
 
Identifikator http://repo.ffos.hr/2074/1/alva%C4%91%20b.doc
http://repo.ffos.hr/2074/2/alva%C4%91%20b%20literatura.docx
Alvađ, Barbara (2015) Kulturno pamćenje Drugoga svjetskog rata u romanima Igora Štiksa Elijahova stolica i Ivane Šojat-Kuči Unterstadt. diplomski rad