Pojedinosti o zapisu

Kultura i društvo: (onto-antropološka i sociološka perspektiva)

Institute for Social Research in Zagreb (ISRZ) Repository

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Kultura i društvo: (onto-antropološka i sociološka perspektiva)
 
Autor Labus, Mladen
 
Tema B Philosophy (General)
 
Opis Knjiga interdisciplinarno i transdisciplinarno istražuje onto-antropološki i sociološki status kulture, kao i njezino presudno značenje za čovjekov opstanak danas. Razmatra diskurs izvanredno značajnih teorijskih i praktično-političkih pitanja multikulturalizma u suvremenom svijetu; problematizira složene odnose kulturnog identiteta i globalizacije; propituje antropološke osnove kulture, te ontičke i vrijednosne pretpostavke čovjekove moralnosti; teorijsko-kritički interpretira nalaze empirijskog istraživanja ˝Vrijednosne orijentacije i religioznost˝, u kontekstu modernizacije i tranzicije hrvatskog društva; kritički analizira i prikazuje teorijske prilaze u sociologiji religije (Esad Ćimić) i antropologiji i sociologiji kulture (Nikola Skledar), te njihov važan doprinos hrvatskoj filozofskoj i sociološkoj misli.
 
Izdavač Institut za društvena istraživanja
 
Datum 2013
 
Vrsta resursa Book
PeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) text
 
Identifikator http://idiprints.knjiznica.idi.hr/9/1/Kultura%20i%20dru%C5%A1tvo.pdf
Labus, Mladen (2013) Kultura i društvo: (onto-antropološka i sociološka perspektiva). Biblioteka Znanost i društvo (33). Institut za društvena istraživanja, Zagreb. ISBN 978-953-6218-52-3
 
Relacija http://www.idi.hr/izdavastvo/knjige-i-studije/znanost-i-drustvo/
http://idiprints.knjiznica.idi.hr/9/