Pojedinosti o zapisu

Karakteristike hrvatske nacionalne i međunarodne znanstvene produkcije u društveno-humanističkim znanostima i umjetničkom području za razdoblje 1991-2005

Institute for Social Research in Zagreb (ISRZ) Repository

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Karakteristike hrvatske nacionalne i međunarodne znanstvene produkcije u društveno-humanističkim znanostima i umjetničkom području za razdoblje 1991-2005
 
Autor Jokić, Maja
Zauder, Krešimir
Letina, Srebrenka
 
Tema Z665 Library Science. Information Science
 
Opis Ova knjiga pokušaj je dobivanja što cjelovitije slike stanja produktivnosti hrvatskih znanstvenika iz društveno-humanističkih znanosti i umjetničkog područja u razdoblju od 1991. do 2005. godine. Pod pojmom cjelovitosti podrazumijevamo obuhvaćenost gotovo svih vrsta u Hrvatskoj objavljenih publikacija klasificiranih kao potencijalno znanstvenih, kao i radova objavljenih u međunarodnim časopisima indeksiranim u, najčešće za ove svrhe korištenoj, citatnoj i bibliografskoj bazi WoS (Web of Science). Istraživanjem su obuhvaćeni svi registrirani aktivni znanstvenici uključujući i znanstvene novake. Za radove koji su indeksirani u bazi WoS, kao pokazatelj prepoznatljivosti i odjeka radova kojima je barem jedan autor bio iz Hrvatske, istražena je i citiranost.
 
Izdavač Institut za društvena istraživanja
 
Datum 2012
 
Vrsta resursa Book
PeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) text
 
Identifikator http://idiprints.knjiznica.idi.hr/10/1/Karakteristike%20hrvatske%20nacionalne%20i%20me%C4%91unarodne%20znanstvene%20produkcije%20u%20dru%C5%A1tveno-humanisti%C4%8Dkim%20znanostima%20i%20umjetni%C4%8Dkom%20podru%C4%8Dju%20za%20razdoblje%201991-2005.pdf
Jokić, Maja and Zauder, Krešimir and Letina, Srebrenka (2012) Karakteristike hrvatske nacionalne i međunarodne znanstvene produkcije u društveno-humanističkim znanostima i umjetničkom području za razdoblje 1991-2005. Biblioteka Znanost i društvo (32). Institut za društvena istraživanja, Zagreb. ISBN 9789536218509
 
Relacija http://www.idi.hr/izdavastvo/knjige-i-studije/znanost-i-drustvo/
http://idiprints.knjiznica.idi.hr/10/