Pojedinosti o zapisu

Akteri društvenih promjena u prostoru: transformacija prostora i kvalitete života u Hrvatskoj

Institute for Social Research in Zagreb (ISRZ) Repository

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Akteri društvenih promjena u prostoru: transformacija prostora i kvalitete života u Hrvatskoj
 
Tema HM Sociology
 
Opis Zbornik "Akteri društvenih promjena u prostoru: transformacija prostora i kvalitete života u Hrvatskoj" interdisciplinarno i internacionalno povezuje radove stručnjaka oko aktualnih i važnih prostornih tema. Koncentrira se na postojeći društveni kontekst u kojem se Hrvatska i njezine susjedne zemlje (Srbija i Slovenija) danas nalaze, a on je prvenstveno tranzicijski i postsocijalistički, što čini tematiku društvenih aktera posebno aktualnom. Novonastale društvene promjene utječu na načine djelovanja i ponašanja društvenih aktera, kako nekih novih tako i onih starih. Iz toga slijedi da njihovu važnost i djelovanje ne možemo odvojiti od nastaloga procesa restrukturiranja društva i društvenih odnosa, odnosno globalizacijskih i ostalih promjena u suvremenom društvu. Cjelokupni je prostor (i urbani i ruralni) u tranziciji doživio brojne i značajne promjene, i u smislu fizičkih transformacija, ali ponajviše onih socijalnih. Možemo reći da se socio-prostorno restrukturiranje odvija na globalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Neke od tih razina i njihove osnovne značajke pobliže se objašnjavaju na različitim primjerima u ovom zborniku. Zbornik je nastao na temelju međuregionalnog znanstveno-stručnog skupa (okruglog stola)pod istim nazivom, održanog u Zagrebu, 16. prosinca 2012., a koji je bio rezultat projekta “Akteri društvenih promjena u prostoru”(2007-2011) Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu.
 
Izdavač Institut za društvena istraživanja
 
Suradnik Svirčić Gotovac, Anđelina
Zlatar, Jelena
 
Datum 2012
 
Vrsta resursa Book
PeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) text
 
Identifikator http://idiprints.knjiznica.idi.hr/11/1/Akteri%20dru%C5%A1tvenih%20promjena%20u%20prostoru.pdf
Svirčić Gotovac, Anđelina and Zlatar, Jelena, eds. (2012) Akteri društvenih promjena u prostoru: transformacija prostora i kvalitete života u Hrvatskoj. Biblioteka Znanost i društvo (31). Institut za društvena istraživanja, Zagreb. ISBN 978-953-6218-48-6
 
Relacija http://www.idi.hr/izdavastvo/knjige-i-studije/znanost-i-drustvo/
http://idiprints.knjiznica.idi.hr/11/