Pojedinosti o zapisu

Mladi u vremenu krize: prvo istraživanje IDIZ-a i Zaklade Friedrich Ebert o mladima

Institute for Social Research in Zagreb (ISRZ) Repository

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Mladi u vremenu krize: prvo istraživanje IDIZ-a i Zaklade Friedrich Ebert o mladima
 
Autor Ilišin, Vlasta
Bouillet, Dejana
Gvozdanović, Anja
Potočnik, Dunja
 
Tema HM Sociology
 
Opis Sociološki profil današnje mlade generacije u Hrvatskoj moguće je skicirati na osnovi rezultata dobivenih u istraživanju čiji je cilj bio ustanoviti i analizirati stavove i obrasce ponašanja mladih u hrvatskom društvu koje prolazi kroz razdoblje krize i značajnih promjena. Uz nova saznanja o mladima, rezultati istraživanja omogućuju uvid u neke fenomene i procese u suvremenom društvu, aktualne kako na lokalnoj tako i na globalnoj razini. Istraživanje je provedeno na reprezentativnom uzorku mladih u Hrvatskoj (N=1500).
 
Izdavač Institut za društvena istraživanja
 
Datum 2013
 
Vrsta resursa Book
PeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) text
 
Identifikator http://idiprints.knjiznica.idi.hr/23/1/Mladi%20u%20vremenu%20krize.pdf
Ilišin, Vlasta and Bouillet, Dejana and Gvozdanović, Anja and Potočnik, Dunja (2013) Mladi u vremenu krize: prvo istraživanje IDIZ-a i Zaklade Friedrich Ebert o mladima. Institut za društvena istraživanja, Zagreb. ISBN 978-953-6218-51-6
 
Relacija http://www.idi.hr/izdavastvo/knjige-i-studije/posebna-izdanja/
http://idiprints.knjiznica.idi.hr/23/