Pojedinosti o zapisu

Opažanje i unapređivanje školske nastave

Institute for Social Research in Zagreb (ISRZ) Repository

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Opažanje i unapređivanje školske nastave
 
Autor Bezinović, Petar
Marušić, Iris
Ristić Dedić, Zrinka
 
Tema BF Psychology
L Education (General)
 
Opis Kolegijalno opažanje nastave je suradničko-razvojni pristup u kojemu učitelji međusobno prate nastavu, potiču (samo)refleksiju o nastavnom procesu, analiziraju, raspravljaju i razmjenjuju dobra nastavna iskustva. Pristup se temelji na jednakosti i uzajamnosti, kolegijalnoj podršci i konstruktivnoj razmjeni mišljenja. U priručniku je opisan pristup, kao i mogućnosti njegova korištenja za profesionalni razvoj učitelja. Predloženi postupci i obrasci za opažanje i samoanalizu učitelja usmjereni su na bitne komponente kvalitetne nastave i olakšavaju korištenje pristupa za unapređivanje nastavničkih kompetencija. Osim za kolegijalno opažanje nastave i profesionalni razvoj učitelja, obrasci se mogu koristiti i za potrebe supervizije te kao vrijedan izvor informacija za opće samovrednovanje škola.
 
Izdavač Agencija za odgoj i obrazovanje
 
Datum 2012
 
Vrsta resursa Book
PeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) text
 
Identifikator http://idiprints.knjiznica.idi.hr/25/1/Opa%C5%BEanje%20i%20unapre%C4%91ivanje%20%C5%A1kolske%20nastave.pdf
Bezinović, Petar and Marušić, Iris and Ristić Dedić, Zrinka (2012) Opažanje i unapređivanje školske nastave. Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb. ISBN 978-953-7290-32-0
 
Relacija http://www.idi.hr/izdavastvo/knjige-i-studije/posebna-izdanja/
http://idiprints.knjiznica.idi.hr/25/