Pojedinosti o zapisu

Narcizam

Dr Med

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Narcizam
Narcissism
 
Autor Pavlović, Irena
 
Tema BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO. Kliničke medicinske znanosti. Psihijatrija.
BIOMEDICINE AND HEALTHCARE. Clinical Medical Sciences. Psychiatry.
narcizam
patološki narcizam
grandioznost
vulnerabilnost
narcissism
pathological narcissism
grandiosity
vulnerability
 
Opis Većina ljudi pod pojmom narcizma smatra nešto poput taštine, jednu negativnu karakternu osobinu, koja je relativno benigna u odnosu na neke druge poput agresivnosti, opakosti ili bešćutnosti.
Danas bismo rekli da je narcizam ljubav prema sebi ili sebeljublje. U laičkom smislu on je gotovo istoznačan s usmjerenošću na sebe ili preokupiranost sobom i njime se prikladno opisuju oni koji često izgovaraju zamjenicu „ja“.
Međutim, narcizam nije „specijalitet“ samo našeg doba, on je činjenica ljudskog postojanja. Određenu dozu narcizma svi imamo, samo je pitanje kolika je ona i koliko je zrela. Prirodno je voljeti sebe i brinuti se za sebe, prirodno je biti obuzet sobom, samo pravo je pitanje u kolikoj mjeri i kako. Razlikujemo zdravi i patološki narcizam. Patološki narcizam može biti grandiozni ili vulnerabilni. Najteži oblik narcizma je maligni.
Freud je narcizam podijelio na primarni i sekundarni, a poslije Freuda dvije najpoznatije teorije narcizma su one Heinza Kohuta i Otta Kernberga.
Razinu patološkog narcizma, pojedine dimenzije patološkog narcizma kao i povezanost narcizma sa simptomima depresije, anksioznosti i stresa kod osoba koje se bave pomagačkim zanimanjima vidjet ćemo u rezultatima istraživanja koje je provedeno u Psihijatrijskoj bolnici „Sveti Ivan“ na uzorku od 92 ispitanika.
Under the concept of narcissism most people consider something like vanity, a negative character trait, relatively benign compared to other negative traits such as aggression, viciousness or callousness.
Today we would say that narcissism is love towards oneself. In everyday speech it is almost synonymous with being focused or preoccupied with oneself and it is used to describe those who often talk about themselves.
However, narcissism is not specific for our time. It is a fact of human existence. We all have a certain amount of narcissism, the only question is how big and how mature it is. It is natural to love and to take care as well as oneself to be preoccupied with, but the real question is to what extent and how. We distinguish between healthy and pathological narcissism. Pathological narcissism can be grandiose or vulnerable. The most severe form of narcissism is malignant narcissism.
Freud divided narcissism into primary and secondary. Following Freud's theory two most important theories of narcissism are those of Heinz Kohut and Otto Kernberg.
This paper describes results of the research conducted in the Psychiatric hospital „Sveti Ivan“ on a sample of 92 subjects engaged in helping professions. The level of pathological narcissism and the association between certain dimensions of narcissism and symptoms of depression, anxiety and stress were examined.
 
Izdavač Sveučilište u Zagrebu. Medicinski fakultet. KATEDRA ZA PSIHIJATRIJU I PSIHOLOŠKU MEDICINU.
University of Zagreb. School of Medicine. Chair of Psychiatry and Psychological Medicine.
 
Suradnik GREGUREK, RUDOLF
 
Datum 2015-06-17
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:692
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:539426
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess