Pojedinosti o zapisu

UTJECAJ SLUŠANJA GLAZBE I DRUGIH ČIMBENIKA NA RAZINU BOLNOSTI KLINIČKE ELEKTROMIONEUROGRAFIJE

Dr Med

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov UTJECAJ SLUŠANJA GLAZBE I DRUGIH ČIMBENIKA NA RAZINU BOLNOSTI KLINIČKE ELEKTROMIONEUROGRAFIJE
EFFECT OF MUSIC AND OTHER FACTORS ON PAIN PERCEPTION DURING CLINICAL ELECTROMYONEUROGRAPHY
 
Autor Miloš, Olga
 
Tema BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO. Kliničke medicinske znanosti. Neurologija.
BIOMEDICINE AND HEALTHCARE. Clinical Medical Sciences. Neurology.
glazba
bol
elektromiografija
elektroneurografija
music
pain
electromyography
nerve conduction studies
 
Opis Klinička elektromioneurografija (EMNG) predstavlja neugodnu i bolnu pretragu za bolesnika. Utjecaj glazbe je u više istraživanja dokazan kao čimbenik koji smanjuje percepciju boli putem distrakcije, emocionalne valencije i konvergencijom osjetnih modaliteta. Cilj ove studije bio je ispitati utjecaj glazbe i drugih čimbenika na razinu bolnosti EMNG-e. Ovo prospektivno istraživanje uključivalo je 60 bolesnika, koji su randomizirani u glazbenu i kontrolnu skupinu. Podaci bolesnika su sakupljeni na temelju upitnika prije i nakon EMNG pregleda, a razina boli određivala se numeričkom skalom boli. Utvrđeno je da je u glazbenoj skupini elektroneurografija (ENG) bila manje bolna nego u kontrolnoj (p=0,031). Suradljiviji bolesnici tijekom ENG-a izrazili su niži stupanj boli (p=0,011). Skupina koja je već prije radila EMNG izrazila je veću bolnost tijekom sadašnjeg ENG-e (p=0,019). Za bolesnike starije dobne skupine elektromiografija (EMG) je bila bolnija (p=0,041). Bolesnici sa srednjom stručnom spremom su osjetili najmanju razinu boli tijekom ENG-e (p=0,026). Pokazalo se da spol, dužina čekanja na pretragu, biometereološka prognoza, opseg pretrage i dijagnoza depresije ne utječu na razinu bolnosti EMNG-e. Temeljem rezultata možemo zaključiti da glazba utječe na smanjenje bolnosti EMNG-e te doprinosi lakšem i bržem izvođenju pretrage i boljoj kvaliteti nalaza.
Clinical electromyography (EMG) and nerve conduction studies (NCS) present an unpleasant and painful examination. Other studies report that music affects pain perception by acting as a distractor, by inducing positive emotional valence or through concept of convergence of different sensory modalities. The aim of this study was to explore the effect of music and other factors on EMG and NCS pain perception. In this prospective study 60 patients were randomized in music and control group. Patient's data were collected through questionnaires before and after the procedure, and their pain level was recorded using the numerical rating scale. In the music group NCS was recorded to be less painful (p=0,031). More cooperative patients have reported lower pain level during NCS (p=0,011). Patients who underwent the procedure before, reported NCS to be more painful (p=0,019). Older patients reported EMG to be more painful (p=0,041). Patients with medium expertise reported lower pain level during NCS. Sex, waiting time for the procedure, number of surface area studied, biometeorological forecast, and diagnosis of depression do not affect on pain perception during EMG and NCS. In conclusion, music reduces the level of pain during EMG and NCS and contributes to better quality of this diagnostic procedure.
 
Izdavač Sveučilište u Zagrebu. Medicinski fakultet. KATEDRA ZA NEUROLOGIJU.
University of Zagreb. School of Medicine. Chair of Neurology.
 
Suradnik Bilić, Ervina
 
Datum 2014-07-15
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:253
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:690242
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess