Pojedinosti o zapisu

DERMATITIS ROSACEIFORMIS STEROIDICA

Dr Med

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov DERMATITIS ROSACEIFORMIS STEROIDICA
DERMATITIS ROSACEIFORMIS STEROIDICA
 
Autor Živković, Mario
 
Tema BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO. Kliničke medicinske znanosti. Dermatovenerologija.
BIOMEDICINE AND HEALTHCARE. Clinical Medical Sciences. Dermatovenerology.
Perioralni dermatitis
etiologija
liječenje
Dermatitis rosaceiformis steroidica
etiology
treatment
 
Opis Dermatitis rosaceiformis steroidica je promjena na licu koja se sastoji od papula, pustula,
papulovezikula i ponekad nodula s teleangiektazijama krvnih žila na difuznoj eritematoznoj i
edematoznoj površini. Javlja se kao rezultat dugotrajne upotrebe topičkih kortikosteroida ili
kao rebound fenomen nakon prekida njihovog korištenja. Postoje 3 klinička tipa perioralnog
dermatitisa koji se klasificiraju na temelju lokalizacije promjena: perioralni, centrofacijalni i
difuzni tip. Dijagnoza ove bolesti temelji se na iscrpnoj anamnezi i kliničkom pregledu.
Liječenje uključuje prekid korištenja topičkih kortikosteroida i terapiju s lokalnim i/ili
sistemskim antibioticima. Liječnik dermatolog treba pružiti i psihološku potporu pacijentima
tijekom njihova posjeta ordinaciji pogotovo onima koji se teško nose s prekidom topičke
steroidne terapije i onima koji se teško nose s posljedicama bolesti.
Dermatitis rosaceiformis steroidica is an eruption composed of papules, pustules,
papulovesicles and sometimes nodules with telangiectatic vessels on a diffuse erythematous
and edematous background. It results from prolonged topical steroid use or as a rebound
phenomenon after discontinuation of topical steroid. There are 3 types of dermatitis
rosaceiformis steroidica that are classified based on the location of the eruption:
perioral,centrofacial, and diffuse. Diagnosis of this disease entity relies on a thorough patient
history and physical examination. Treatment involves discontinuation of the offending topical
steroid and administration of oral and/or topical antibiotics. Dermatologists may need to
provide psychological support during office visits for patients who have difficulty dealing
with the discontinuation of topical steroid and/or the psychological impact of a flare.
 
Izdavač Sveučilište u Zagrebu. Medicinski fakultet. KATEDRA ZA DERMATOVENEROLOGIJU.
University of Zagreb. School of Medicine. Chair of Dermatology.
 
Suradnik BASTA-JUZBAŠIĆ, ALEKSANDRA
 
Datum 2014-07-15
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:38
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:179788
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess