Pojedinosti o zapisu

Analiza izvedbe glazbe - na tragu klavirske interpretacije

Digitalni repozitorij Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Analiza izvedbe glazbe - na tragu klavirske interpretacije
 
Autor Baumiler, Martina
 
Tema HUMANISTIČKE ZNANOSTI. Znanost o umjetnosti. Muzikologija i etnomuzikologija.
HUMANISTIC SCIENCES. Art Sciences. Musicology and Ethnomusicology.
Interpretacija
izvedba
pijanizam
individualnost
emocija.
Interpretation
performing
pianism
individuality
emotion.
 
Opis Glazbena izvedba je zbog svoje apstraktnosti i nematerijalnosti vrlo nezahvalna za bilo
kakvu analizu. Svatko tko iznova pristupa njezinom objašnjenu naći će se razapet izmeĎu
definicija koje nam nalaţe povijest i vlastitih ideja. Tema ovog rada osvještavanje je problema
interpretacije - jer iako mnogi smatraju izvoĎenje kao moment koji prirodno dolazi sviračima,
postupak kojim se dolazi do završne spoznaje nije čisto prirodan već smiono zamišljen i
ostvaren. Čovjek je po svojoj naravi maštovit, a umjetnici moraju naročito njegovati svoju
maštu. Kod pijanista se maštovitost izraţava u njihovoj interpretaciji djela i iz nje moţemo
iščitati sve što je sam izvoĎač izvukao iz istog te koliko je bio uspješan u prenošenju svojih
zamisli na slušatelje. Koliko se pojedine interpretacije mogu razlikovati, na koje elemente
izvoĎači stavljaju naglasak i koliko su oni podloţni promjenama kroz povijest, pitanja su koja
ću pokušati obuhvatiti u ovom radu. Različiti profili pijanista posluţit će kao podloga za
otkrivanje onih elemenata koji čine jednu izvedbu individualnom i posebnom. Promatrajući
glazbu iz okvira izvedbe te govoreći o njoj kao gradivnom elementu, a ne samo reprodukciji
napisanog, otvorit će se nove mogućnosti za istraţivanje glazbe. Ovim radom pokušat će se
rasvijetliti dio tog problema te potaknuti na nove rasprave.
Due to its abstraction and low ability for materialization, musical performance is
ungrateful for analysis. Anyone who tries to explain the nature of performing will be crusified
between definitions dictated by history and personal ideas. Theme of this work will try to
raise awareness about problems that are involved in interpretation because even though the
moment of performing is considered to come naturally to performers, there is a lot of work
hidden behind it proving that the process is everything but natural. Humans are by nature very
imaginative and artists especially need to nurture their imagination. Pianist's expression of
imagination comes from their interpretation of work and from that we can, as audience, feel
the inner message of the work. In this work we will talk about the differences between these
interpretations among pianist's and see how has interpretation developed and changed during
music history. Different profiles of pianists will show us how interpretation can be individual
and special. Performance research and studies are opening new fields for shaping music in
performance while considering performing as a building element and not just as pure
reproduction. With this work I will try to explain some problems about interpretation and
stimulate new studies.
 
Izdavač Sveučilište u Zagrebu. Muzička akademija.
University of Zagreb. Music Academy.
 
Suradnik Pustijanac, Ingrid
 
Datum 2014-09-29
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://drma.muza.unizg.hr/islandora/object/muza:11
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:116:059879
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess