Pojedinosti o zapisu

Kulturno-povijesno nasljeđe Dvigrada

Digitalni repozitorij Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Kulturno-povijesno nasljeđe Dvigrada
Cultural and historical heritage of Dvigrad
 
Autor Petrić, Nikolina
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Trgovina i turizam.
SOCIAL SCIENCES. Economics. Trade and Tourism.
Dvigrad
Dvigradski statut
legende
rukopisi
Henry Morgan
 
Opis Rad se bavi značajnim ostatcima kulturno-povijesnog nasljeđa na području grada Dvigrada. Budući da je kroz povijest bio dio različitih državnih režima, njihov utjecaj odrazio se i na građevine i kulturne spomenike, kao i na sam identitet grada.
U prvom dijelu rada ukratko je predstavljen Dvigrad kao napušteni drevni grad sa svojim ostatcima zidina i spomenika koji danas čine povijesni lokalitet.
U drugom dijelu rada jezgrovito je prikazano kulturno-povijesno nasljeđe Dvigrada. Poseban akcent stavljen je na povijest grada, antroponimiju stanovništva na tom području od 1400. Do 1750., sakralne objekte koji i danas obogaćuju nasljeđe i pridonose urbanoj cjelini grada, dvigradski statut koji je danas jedan od najvrjednijih vrela koje je Dvigrad ostavio iza sebe te na temelju kojeg se može spoznati i osjetiti život Dvegrajaca prije šesto godina. Posljednje potpoglavlje posvećeno je dvigradskim legendama koje već stoljećima čine dio osebujnog dvigradskog imaginarija.
U posljednjem poglavlju naveden je primjer dobre prakse za razvoj kulturnog turizma, odnosno manifestacijskog turizma projekta Istra Inspirit koji svojim programom „Morganovo blago“ oživljava tradiciju, vjerovanja, kulturu i običaje ondašnjih stanovnika Dvigrada i prenosi ih na buduće generacije.
The work discusses important cultural and historical remains on the Dvigrads territory. Concerning the fact that it had been under various governments, their impact reflected on constructions and monuments, but also on the cities identity.
First part represents Dvigrad in short lines, characterized as an abandoned ancient city within his ruins and monuments which today form a historical site.
Altogether history of Dvigrad will be presented during the second part with a special accent on the anthroponomy of the locals between AD 1400 till 1750 and sacral monuments which enrich and contribute the urban city whole. Statute book of Dvigrad is one of the most precious remains that enables us an insight to the life in Dvigrad six hundred years ago. Last subchapter is dedicated to legends of Dvigrad which have been a part of a distinctive imagery of Dvigrad for centuries.
The last chapter presents an example of good practice concerning the development of cultural tourism. In the first place it refers to the manifestation project of the Istra Inspirit association under the name Morgan´s Treasure. The project, manifestation, revives tradition, believes, culture and customs of Dvigrads citizens in the past and passes them to newer generations.
 
Izdavač Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković".
University of Pula. Faculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković".
 
Suradnik Bertoša, Slaven
 
Datum 2015-09-29
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:236
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:905847
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess