Pojedinosti o zapisu

Evolucija pojavnih oblika novca

Digitalni repozitorij Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Evolucija pojavnih oblika novca
Evolution Manifestations coin
 
Autor Pavelić, Ivan
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Trgovina i turizam.
SOCIAL SCIENCES. Economics. Trade and Tourism.
trampa
novac
motrišta novca
evolucija novca
funkcije novca
trade
money
money point of view
the evolution of money
functions of money
 
Opis Novac je tijekom povijesti mijenjao svoj oblik i razvijao svoju svrhu. U početku, novac je služio kao sredstvo razmjene kojim bi se usporedila svaka druga roba te olakšala razmjena, da bi se razvio do te mjere da je postao pokretač razvitka čitavog društva. Novcem se osigurala mogućnost razmjene viškova, skladištenje bogatstva, ali i osiguralo da se ljudi bave djelatnošću u kojoj su dobri, a ne samo proizvodnja za vlastite potrebe, te puko preživljavanje. Sukladno tome omogućilo se razvoj društvenih djelatnosti koje pospješuju naše društvo, te stvaraju ugodniji život na zemlji.
In the course of history, money changed its form and developed its purpose. Initially, money was used as a medium of exchange with which to compare goods and ease the trade while today it has developed to the point it became the moving force of development of the whole society. Money has ensured the posibility of exchanging the surplus, storage of wealth and made possible for people to work in the activity they are good at, and not only creating for their own means of survival. Because of that reason, human activity has developed which evolve our society and make life on Earth better place.
 
Izdavač Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković".
University of Pula. Faculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković".
 
Suradnik Benazić, Manuel
 
Datum 2015-10-14
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:343
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:321434
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess