Pojedinosti o zapisu

Leksičke dvojbe u hrvatskom standardnom jeziku : (na primjerima paronima i pleonazma)

Digitalni repozitorij Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Leksičke dvojbe u hrvatskom standardnom jeziku : (na primjerima paronima i pleonazma)
The lexical dilemmas in the croatian standard language : (examples on pleonasms and paronymous)
 
Autor Bulić, Nevena
 
Tema HUMANISTIČKE ZNANOSTI. Filologija. Opće jezikoslovlje (lingvistika).
HUMANISTIC SCIENCES. Philology. General Linguistics.
standardni jezik
leksičke dvojbe
paronimi
pleonazmi
tvorba riječi
leksikologija
standard language
lexical doubt
paronymous
pleonasms
word formation
lexicology
 
Opis U ovom radu pisali smo o leksičkim dvojbama na primjerima pleonazama i paronima u hrvatskom standardnom jeziku. Pleonazmi se smatraju jezičnom pogreškom nepotrebnog udvajanja značenja, a mogu se pojaviti na svim jezičnim razinama. Pleonazmi su često obrađivani u jezičnim savjetnicima, najčešće na leksičkoj razini, te ih u standardnom jeziku treba izbjegavati. Nakon teorijskog dijela, analizirali smo pleonazme na semantičkoj razini.
Paronimi se rijetko obrađuju u normativnim priručnicima, ali se prema leksikološkoj studiji Od riječi do rječnika definiraju kao paradigmatski odnos riječi sličnog izraza i različitog sadržaja. Upravo zbog sličnosti u izrazu i nepoznavanja značenja pojedinog paronima, mogu se krivo iskoristiti u kontekstu. U praktičnom dijelu istraživali smo dvojbe pri odabiru paronima u kontekstu i analizirali na tvorbenoj i leksičko-semantičkoj razini.
In this baccalaureate thesis we wrote about the lexical doubts on the examples of pleonasms and paronymous in the Croatian standard language. Pleonasms are considered as linguistic error that is based on unnecessary duplicating of the meaning which can appear on every language levels. Pleonasms are often processed in the language manuals, usually on the lexical level, and in the standard language should be avoided. After the theoretical part, pleonasms have been analyzed on the semantic level.
Paronymous are rarely treated in normative manuals, but in the lexicological study Od riječi do rječnika this new term is defined as the paradigmatic relation between two words with similar expression but different semantic content. Because of the similarities in expression and lack of knowledge of the particular meaning, paronymous can be wrongly used in the context. In the practical part we assayed lexical doubts when choosing paronymous in context and analysed them on formative and lexico-semantic level.
 
Izdavač Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Filozofski fakultet.
University of Pula. Faculty of Philosophy.
 
Suradnik Martinović, Blaženka
 
Datum 2015-09-29
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:367
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:224868
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess