Pojedinosti o zapisu

Motorički razvoj djece predškolske dobi

Digitalni repozitorij Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Motorički razvoj djece predškolske dobi
Motoric development of a preschool children
 
Autor Zahtila, Nataša
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Kineziologija. Kineziološka edukacija.
SOCIAL SCIENCES. Kinesiology. Kinesiological Education.
kretanje
motorički razvoj
motoričke sposobnosti
biotička motorička znanja
movement
motor development
motor abilities
biotic motor knowledge
 
Opis Razvoj organizma jedan je od osnovnih dinamičkih procesa života čovjeka. Kako bi se dijete pravilno motorički razvijalo, najprije se mora znati kretati. Stoga, može se reći da je najvažniji događaj u životu svakog djeteta, a time i čovjeka, njegov „prvi korak.“
Motorika je pojam koji se, s kineziološkog stajališta, prvenstveno odnosi na djetetovu sposobnost svrhovitog korištenja vlastitog tijela za kretanje i baratanje predmetima. Motorika djeteta razvija se od prvoga dana života. Prvi pokazatelji pravilne motorike kojima možemo pratiti dječji razvoj su urođeni ili primitivni refleksi.
Cjelokupni razvoj motorike možemo podijeliti u 4 razvojna područja, a to su: držanje glave, pokreti trupa, pokreti ruku i pokreti nogu. Osnovne motoričke sposobnosti koje se mogu razvijati u predškolskoj dobi su: koordinacija, ravnoteža, opća prezinost, opća snaga, opća izdržljivost, fleksibilnost i brzina reakcije na zvučne i vizualne podražaje. Najznačajnija motorička sposobnost djeteta je koordinacija. Osnovna biotička motorička znanja su: puzanje, hodanje, trčanje, penjanje, skakanje, dizanje i nošenje, bacanje i hvatanje.
Development of human body is one of the basic dinamic proces in life of a human being. For proper motoric development, knowledge of moving is very important . Therefore, we can say that the most important moment in every child's life is it's "first step".
Motor movement is, from the kinesiology's point of view, human ability for movements, performance and handling objects. Children's motor system is developing from the moment baby is born. First indicators of regular motor development are innate or primitive reflexes.
Overall motor development can be divided in four development areas: supporting their head, body movements, arms movements and leg movements. Basic motor abilities that can be developed in pre-school age are: coordination, balance, precision, strenght, endurance, flexibility and the rate of reaction on audio and visual stimuli. The most important children's motor ability is coordination. Basic biotic motor knowledge are: crawling, walking, running, jumping, climbing, lifting and carrying, throwing and catching.
 
Izdavač Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.
University of Pula. Faculty of Educational Sciences.
 
Suradnik Blažević, Iva
 
Datum 2015-12-04
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:46
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:859056
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess